Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bir özel şirkete bağlı olan BİM mağazalarının emrine göre mi hareket ediyor? Hastanelere gelen işçilere verilen hastalık raporu veren hekimlerin hekimliğinin hiçe sayılması kabul edilemez.

Hürriyet Sağlık-Sen Balıkesir il başkanı Mehmet Ali VAZVAZ, 

hurriyet-saglik-sen-2

“ Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yazışmalardan da anlaşılacağı üzere BİM’de çalışan ve rapor alan işçilerin raporlarının incelemeye alınması ve iptal edilmesi için BİM mağazalarının isteği doğrultusunda hareket edilmesini, hekimlerimizin mesleki onuruna yapılmış bir hakaret görüyoruz ve bu etik olmayan davranışı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz.” 

Hürriyet Sağlık-Sen Balıkesir İl Başkanı Mehmet Ali VAZVAZ, açıklamasının devamında 

şu ifadelere yer verdi.

“ Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü kamu hastaneleri hizmet başkanı imzası ile ildeki tüm kamu sağlık kuruluşlarına 08/09/2023 tarihli iş göremezlik raporu verilmesi hk. Başlıklı bir yazı gönderilmiştir.

Bu yazı ekine göre;

 Balıkesir ilinde faaliyet gösteren BİM adında bir şirketin çalışanlarına il kamu sağlık kuruluşlarından şaibeli, keyfi, suiistimale açık, şirket aleyhinde kazanç elde ettirecek süreli iş göremezlik raporunun verildiğini ve bu nedenle şirkete ibraz edilen raporların sorgulanması gerektiği yönünde 07/09/2023 tarihinde müracaat edildiği belirtilmiştir.

Bu müracaat nedeniyle Sağlık kuruluşlarına gönderilen yazı " 'bilginize ve gereğini’ ‘şeklinde sonlandırılmıştır. BİM adı ile anılan şirketin, bünyesindeki çalışanlarının aldıkları süreli iş göremez raporlarını şaibeli, keyfi, suiistimale açık gibi tanımlayarak bu raporlar hakkında herhangi bir bilimsel veri olmadan raporda imzası olan hekimleri ve sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakması ASLA KABUL EDİLEMEZ.

 BİM adındaki şirketin ve dahi Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün  6. ve 16 . Maddelerinden bihaber olduğu çok net şekilde anlaşılmaktadır.

Bu maddeler;

MADDE 6 - Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanî ve meslekî kanaatına göre hareket eder.

MADDE 16 - Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmî metotları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fennî kanaat ve şahsi müşahedesine göre rapor verir. '' şeklinde hükmeder. denilmektedir.

hurriyet-saglik-sen-balikesir

Adı geçen şirketin yukarıdaki maddelere, insan aklına ve izahına aykırı yapmış olduğu bu müracaatı ve bu talebi kabul eden Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nü Hürriyet Sağlık-Sen olarak kınıyoruz. Böyle bir müracaatın bu şekliyle yapılmış olması sonucunda hekim ve sağlık çalışanları toplum nezdinde adeta ''sahtekâr, çıkarcı, işbirlikçi vb. '' sıfatı ile tanımlanacak ve bu camiaya olan güven sarsılacaktır. Sırf bu nedenle ''keyfi maksatla'' rapor talep edenlerin ya da istenen ilacın reçete edilmesi isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda sağlık çalışanları mobbinge hatta şiddete maruz kalma riski ile karşılaşacaklardır.

 İl sağlık müdürlüğünün bu başvuru içeriğini incelemeden, araştırmadan, ''bilginize ve gereğini'' diyerek kamu kurumlarına göndermiş olması aslında yapılan işlemleri doğru bulduğu ve onayladığı, bunun dışında herhangi bir işlem yapılmasını istemediği anlamını taşımaktadır. Zira şirket verilen raporların sorgulanmasını talep etmiştir. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü gerekli incelemeyi yapmış ve herhangi bir yanlışlık bulmamıştır. Aksi olsaydı birim ve hekim bazında yapılan işlemleri yanlış uygulama olarak kabul edecek ve ilgililer hakkında soruşturma açılacaktı.

hurriyet-saglik-sen-balikesir-2

13 Eylül 2023 tarihinde il sağlık müdürlüğünün yazının sehven kurumlara gönderildiği ve kurumların bu yazıyı dikkate almamaları yönünde sözlü talimat verdiği söylentisi de aslında olayın ne kadar vahim olduğunu ortaya koymuştur.  İlgili şirketin ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu konuda ki tutum ve davranışları asla kabul edilemez. İlgili şirketi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nü tüm sağlık çalışanlarından özür dilemeye davet ediyoruz.

Hürriyet Sağlık-Sen her zaman her koşulda tüm sağlık çalışanlarının haklarının korunması, savunulması ve kazanılması konusunda gerekeni yapmaktan geri kalmayacaktır. Bu tip yasa dışı olayların neticesinde gerçekleşen özellikle sağlıkta şiddet ve mobbingle mücadele konusunda hassasiyetimiz devam edecektir. “