Bu yıl görüş alınması planlanan taraflar arasına Türk-İş, Hak-İş, TİSK, Memur-Sen ve KESK de dahil edildi. Son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu'nun tekrar bir araya gelmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade ediliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara bir yazı göndererek Üçlü Danışma Kurulu toplantısında ele alınması önerilen konuların belirtilmesini istedi. 

2 EKİM’E KADAR İSTENDİ!

Konu başlıklarının 2 Ekim tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi talep edildi. Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bu kez davet edilmemiş olmasıydı. Ayrıca, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK gibi yeni katılımcılar da görüş talep edilenler arasına eklenmişti.

TOPLANTI PLANLANIYOR

Bakanlık, işçi sendikaları, işverenler ve memur konfederasyonlarının konularını değerlendirecek ve yıl sonuna kadar Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamayı planlıyor. Daha önceki toplantılarda asgari ücrete enflasyon zammı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve kıdem tazminatı gibi önemli konular ele alınmıştı.