Bu kadroların yüzde 12'si ise 17 şehir hastanesine ayrılmış durumda. Aynı cetvelde yer alan 58 bin 845 uzman hekim kadrosunun yüzde 15'i ise toplamda 8 bin 977 uzman hekimin şehir hastanelerinde görev yapmasına ayrılmış.

Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı? Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı?

Özellikle Bilkent Şehir Hastanesi'ne tahsis edilen uzman hekim kadro sayısının, diğer şehir hastanelerine göre oldukça fazla olduğu dikkat çekiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası işyeri temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine olumsuz etkide bulunduğunu ifade etti. Bu durumun birçok ilin sağlık emekçisi yetersizliği ile karşı karşıya kalmasına neden olduğunu belirten Yalçınkaya, "Sağlık hizmetlerinde merkezileşme; hastalar için ek ulaşım ve konaklama maliyeti, sağlık emekçileri için iş yükünün olduğu kaos demek" şeklinde konuştu.