İzased (İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ebe Ayşe Gül Özdemir yazdığı mektup ile 39 Bin Aile Sağlığı Çalışanının nasıl haksızlığa uğradığını anlattı.

Eleştirilen Başhekim Pastayı Kaldırıp Koridora Çıktı Eleştirilen Başhekim Pastayı Kaldırıp Koridora Çıktı

Sayın Cumhurbaşkanımız Nisan 2022’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sağlık çalışanları için düzenlenen iftar yemeğinde “Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılacaktır. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. “ şeklinde müjde vermiştir.

Sağlık Bakanlığımız değişim ve güncelleme adı altında Ağustos 2022’de ''Beyaz Reform'' adı ile sağlıkta değişim dönüşüm programı başlatmış ve Aile Hekimliği çalışanları için ''DESTEK VE TEŞVİK'' ödeme yönetmeliği yayınlanmıştır. Ancak sizlerin de gördüğü gibi, maalesef 39 bin Aile Sağlığı Çalışanı yok sayılmıştır.

Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın övgüyle bahsettiği, bağışıklama hizmetlerindeki başarının bizlere ait olduğu tarafınızdan da biliniyor olmasına rağmen, ''Teşvik Ödemesi'' Aile hekimleri’ne %41 , Aile Sağlığı Çalışanları’na %3 olarak belirlenmiş, ''Destek ödemesi'' ise kıstas olmaksızın Aile Hekimine 6800 TL Aile Sağlığı Çalışanına 488 TL verilmiştir.

Altı aydır STK olarak bu kadar önemli bir haksızlığa karşı yapılan girişimlerin yetersiz olduğunu düşünmemimizin sebebi, hala Aile Sağlığı Çalışanları’nın tavan ödemesi, destek ve teşvik ödemeleri konusunda Sağlık Bakanlığının herhangi bir çalışma yapmamasıdır. 

Bu kadar önemli görevleri yüklenen sağlık hizmetlerinde en önde çalışan, geleceğin sağlık haritasını belirleyen Aile Sağlığı Çalışanlarının zaten bir ''tavan ödemesi'' sorunu varken üstüne '' destek ve teşvik ödemesi'' sorunun yüklenmesi hatta Aile Hekimi’nin izinli olduğu dönemde Aile Sağlığı Çalışanları’nın çalışıyor olmasına rağmen %3'lük teşvik ödemesini bile alamaması sistemde yok sayıldığımızın göstergesidir.

Sonuc olarak, Sivil toplum örgütlerinin temel amacı temsil ettiği kitlenin hukuki haklarını savunmak, demokratik menfaatlerini anlatmak, özlük haklarını korumak ve geliştirmektir. Sendika üyeliğimizin hala devam etmesi; sizlere olan güvenimizin ve yapılan haksız,adaletsiz ödemelere karşı çıkacağınızdandır.

Aile Sağlığı Çalışanlarının Teşvik ve Destek Ödemesi Mağduriyeti Giderilmeli Aile Sağlığı Çalışanlarının Teşvik ve Destek Ödemesi Mağduriyeti Giderilmeli

Yönetmelik Değişikliğiyle Teşvik Ödeme Yüzde 30 Artabilir Yönetmelik Değişikliğiyle Teşvik Ödeme Yüzde 30 Artabilir

Sizden talebimiz öncelikle ''Tavan Ödemesi'' sorununun çözülmesi ''Destek ödemesi’ ‘nin de ekip anlayışı ilkesi gereği Aile Hekimin aldığı tutarın %50 sini almamızın sağlanması geçmiş kayıpların ödenmesi ve ''Teşvik ödemesi’nin de bizlerin ürettiği işler üzerinden hesaplanarak Aile Hekimi’nin ücretinin %50’si şeklinde oluşturulması ve geçmiş kayıpların ödenmesi için gereğinin ivedi yapılmasıdır