Hastane Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu! Hastane Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu!

1980’lerden sonra devletin ekonomideki rolünün piyasa odaklı değişmesiyle Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) başlatıldı. 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşradaki sağlık kuruluşları yöneticileri için Sözleşmeli Yöneticilik modeline geçildi. Bu KHK ile kamu sağlık kuruluşlarında profesyonel yönetim yaklaşımının uygulanması amaçlanmıştı.

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sistemi

663 sayılı KHK’ya dayanarak çıkarılan Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ile birlikte, Bakanlığın hedefleri doğrultusunda sözleşmeli yöneticilerin verimlilik ve performans çıktıları değerlendirilmeye başlandı. 

Bu sistem için çeşitli karne parametreleri oluşturulmuş, eğitimler verilmiş ve rehberler yayınlanmıştır. Amaç, verimlilik ve etkililik esasına dayanan şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının oluşturulması olarak gösterildi.

Performans Değerlendirme ve Sorunlar

Yönergeye göre, yapılan iki değerlendirme sonucunda sözleşmeli yöneticinin performansı başlangıç başarı düzeyinin altına düşerse, başarısız kabul edilir ve görevine son verilir. 

Ancak, bu süreçte karne puanı düşük olan yöneticilerle sözleşmelerin feshedilmediği ve başarısız karneleri olanlarla sözleşme yenilemeye devam edildiği herkesin malumu.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca döneminde, düşük performans gösteren yöneticilerle sözleşme yenilenmesi çalışanlar arasında sisteme olan inancı zedelemiştir.

Kemal Memişoğlu’ndan Beklentiler

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuş bir isim olarak, sistemi çok iyi bilmektedir. 

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun, Sözleşmeli Yöneticilik Sistemi’nin mevcut sorunlarını çözmesi ve sistemin kuruluş amacına uygun olarak işlemesini sağlaması bekleniyor.