Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü hal ilan edilen illerde Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerie sözleşmeye geçiş kolaylığı sağlayan düzenlemeye ait Genelgeyyi yayımladı.

Acil Servis Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı! Acil Servis Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı!

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023/6 sayılı genelgesi şu şekilde oldu:

dhy-genelgesi