Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Meclis'te gazetecilere bilgi veren Koca, hastanelerin daha verimli hizmet vermesi amacıyla koordinasyon kurulu kurulmasının düşünüldüğünü belirtti.

Koca, teklifin içeriğinde, 27 bin olan sözleşmeli personel sayısına 9 bin kişi daha eklenerek 36 bin sözleşmeli personel alımının öngörüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce karar verilen disiplinle, birlikte kullanımla ve malpraktisle ilgili düzenlemelerin teklifte yer aldığını ifade etti. Malpraktisle ilgili düzenlemenin, kasıt olmadıkça rücunun olmadığı, kastın da mahkeme kararına bağlandığı bir düzenleme olduğunu belirten Koca, bu düzenlemenin öğretim üyelerini de kapsayacağını ve rücunun kasıt olmadıkça uygulanmayacağını vurguladı.

Ayrıca, yan dal uzmanlığıyla ilgili yapılan düzenlemeyle birlikte taban ücretin arttırılmasıyla tavanın da benzer oranda arttırılması gerektiğini dile getiren Koca, teklifin acil tıp uzmanlığı, sosyal pediatri ile ebelerin görev tanımlarına yönelik düzenlemeler içerdiğini söyledi. Koca, Meclis'in iradesiyle kanun teklifinin birkaç gün içerisinde yasalaşmasını umut ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki disiplin hükümleriyle ilgili hekimlerin endişelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Koca, bu konunun zaten yönetmelikte yer aldığını ancak Anayasa Mahkemesi'nin kanunla düzenlenmesi gerektiği kararıyla karşılaştıklarını belirtti. "Bir suça, iki ceza verilme durumu söz konusu değil, zaten verilemez." diyen Koca, ödüllendirme adı altında motive etmek amacıyla verilen taban ücretin, herhangi bir emeğe karşı verilen bir ödeme olmadığını vurguladı. Teşvik veya performans adı altındaki bu ödemelerin, disiplin durumu olmadığında eksilme durumu olmayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı, bu düzenlemenin önceden yönetmelikte bulunduğunu ancak kanunla güçlendirildiğini belirterek, uygulamada bu kapsamda sadece binde 6'lık bir oranın gerçekleştiğini söyledi. Yoğun uygulanan bir durum olmadığını ve disiplin durumu olmadığında ödüllendirme ve motivasyon amaçlı verilen taban ücretin Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı’ndan Bakan Koca’ya MHRS Eleştirisi Cumhurbaşkanı’ndan Bakan Koca’ya MHRS Eleştirisi

Ayrıca, Bakan Koca, ilaçların ruhsatlandırma süreci ile ilgili önemli düzenlemelere değindi. Özellikle ruhsat ve denetim sürecinin iyileştirilerek dünya standartlarına uyumlu hale getirildiğini söyleyen Koca, mükerrerlik sorununun ortadan kaldırıldığını ve analizlerin değiştirilme durumunun söz konusu olmadığını belirtti. Bu düzenlemelerle ilaç ruhsatlandırma sürecinin daha da kolaylaştırıldığını ifade etti.