Taslak, diş hekimlerinin muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasını kolaylaştıran düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, ebelik mesleğinin sağlık sisteminde daha fazla önem kazanmasını sağlayan düzenlemeler de taslağın bir parçası. Tıpta Uzmanlık Kurulu görüşleri doğrultusunda uzmanlık alanlarında düzenlemeler yapılacak.

İlaçların ruhsatlandırılması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler öngören taslak, aynı zamanda ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili klinik araştırmalar için düzenlemeler içeriyor. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılacak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalarda Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenecek.

Taslak aynı zamanda öğretim üyelerinin hizmet sözleşmeleriyle ek ödemelerini düzenleyerek sözleşme fesih koşullarını yasal bir çerçeveye oturtuyor. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınacak ve kamu kuruluşları tarafından ödenen Malpraktis tazminatları sigortadan tahsil edilecek.

Diğer düzenlemeler arasında sözleşmeli personel sayılarının artırılması, sözleşmeli personelin geçici görevlendirme sınırlarının belirlenmesi, disiplin işlemleri ve kadroya dönüş ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yasal dayanağı oluşturulacak, hastane koordinasyon kurulu kurulacak ve sözleşme feshi keyfi uygulamalara karşı belirli koşullara bağlanacak.

Doktoru Darp Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı! Doktoru Darp Eden Sanığın Yargılanmasına Başlandı!

Bakan Koca, bu önemli değişiklikleri hayata geçirecek olan kanun taslağının hazırlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve taslağın iradeleriyle kanunlaşacağına inandığı milletvekillerine özel bir teşekkürde bulundu.

Editör: Serap