Koca,

"Lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog istiyorlarsa sonuna kadar yoğun bakım dahil açığız ama lösemi hastalarının yanında, kadın-doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve diğer branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler."

şeklinde konuştu.

Lösemi dışındaki hastalıklar için hastane talebinin istismar olduğunu belirten Koca,

"Sizi de istismar etmesinler. Lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için hematoloji ve benzeri hekim istihdamından sonuna kadar, ama kadın-doğum, ortopedi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını, parayla ettikleri hizmetlerin önünü açmasınlar."

‘Bu Doktorları Boşuna Dövmüyorlar, Boşuna Katil Olmuyorlar’ Sözü Suç Sayılmadı ‘Bu Doktorları Boşuna Dövmüyorlar, Boşuna Katil Olmuyorlar’ Sözü Suç Sayılmadı

ifadelerini kullandı.