Bakan IŞIKHAN, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların genel idare hizmetleri kadrosuna geçirilmesi talebine ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada, "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin iş ve işlemler, 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamade Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor

Bu açıklama, kamudaki yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri kadrosuna geçişi talebinin şu aşamada değerlendirilmediğini ve söz konusu konuda bir çalışmanın olmadığını vurguluyor.