Tıp Fakültesi Hastanesinde Gıda Zehirlenmesi İddialarına İlişkin Açıklama Yaptı Tıp Fakültesi Hastanesinde Gıda Zehirlenmesi İddialarına İlişkin Açıklama Yaptı

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

Bu kararla birlikte, kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmek için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma koşulu Anayasa'ya aykırı bulunarak kaldırılmış oldu. Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının gerekçesi ise ilerleyen günlerde yazılacak.