Sağlık Personeline Silahlı Tehdit Protesto Edildi! Sağlık Personeline Silahlı Tehdit Protesto Edildi!

Mahkeme, birden fazla maaş alınmasına yol açan kuralı iptal ederken, kararın gerekçesi dikkat çekti. İptal edilen düzenleme, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi önemli vakıflarda görev alan kişilerin maaş kesintisini önlüyordu. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

İptal Edilen Kanunlar Neler?

Anayasa Mahkemesi, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kurallarının iptali istemiyle yapılan başvuruları karara bağladı. Yüksek Mahkeme, emekli veya yaşlılık aylığı alanların, belirli vakıflarda görev almaları halinde maaş kesintisi yapılmamasını öngören kuralı iptal etti. Kararda, genç nüfusun kurum ve kuruluşlarda istihdamının artırılması amacıyla, emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin bu kurumlarda çalıştıkları süre boyunca maaş almamaları gerektiği belirtildi.

Eşitlik İlkesine Aykırılık

Kararda, iptal davasına konu kuruluşlarda çalışanlar ile benzer faaliyetlerde bulunan diğer idare, kurum ya da kuruluşlarda çalışanlar arasında öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması nedeniyle sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın ödemeler ve harcırahlarının mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kuralı da Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kamu Kaynaklarının Kullanımı

Mahkeme, mütevelli heyetinin kamu kaynaklarını kullanarak ödenecek ücret ve harcırahların tutarını herhangi bir ilkeye bağlı olmaksızın belirleyebileceği için, vakfın kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığını belirtti. Ayrıca, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfa kaynak aktarılmasına ilişkin düzenleme de, yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edildi.