İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eyüp'te bulunan Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, vergi adaletsizliğine dikkat çekti. ASM çalışanlarından yapılan haksız vergi kesintilerinin en fazla yüzde 15 ile sınırlanması ve yıl içinde sabit kalması talep edildi.

Güzeltepe ASM önünde toplanan sağlık emekçileri, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" pankartıyla bir araya geldi. "Yüksek vergi kesintisine son", "yüzde 35 vergi olur mu?", "Vergide adalet istiyoruz", "Vergide adalet için süresiz eylemdeyiz" gibi sloganlar atan sağlık emekçileri, taleplerine dikkat çekmek amacıyla çeşitli dövizler taşıdı.

“EKONOMİK KAYIPLAR ARTACAK”

Ortak açıklamayı İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon üyesi Egemen Efe okudu. Aile hekimliği çalışanları vergi adaleti için süresiz çarşamba eylemleri başlattığını hatırlatan Efe, "Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce sağlık çalışanı 15 Mart 2024 tarihinde alınacak Şubat maaşlarında yıl sonuna dek giderek artacak vergi kesintileriyle karşı karşıya kalacak ve her malın, hizmetin giderek artacağı bir dönemde yüksek vergi kesintileri devam ederse ASM çalışanlarının ekonomik kayıpları daha da artacaktır" dedi.

“KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇE İLE ALMAKTA”

Ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırıldığını hatırlatan Efe, "Çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir. Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırıldığından daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikaları devam etmektedir" diyerek yaşattıkları mağduriyeti aktardı.

Cumhurbaşkanı’ndan Bakan Koca’ya MHRS Eleştirisi Cumhurbaşkanı’ndan Bakan Koca’ya MHRS Eleştirisi

“ADALETSİZ VE EŞİTSİZ VERGİ KESİNTİSİ KABUL EDİLEMEZ”

Efe, kamudan ballı ihaleler alan müteahhitlerden, siyanür faciasına neden olan maden şirketlerinden alınmayan, affa uğrayan vergilerin, Aile hekimliği çalışanlarından alındığına dikkat çekti. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) sözleşmeli ve ücretli çalışanlardan alınan vergilerin artık dayanılmaz hale geldiğini vurgulayan Efe, "Giderek artarak kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci ayından itibaren başlayarak artan ve yaklaşık yüzde 35 oranında yapılan vergi kesintisi kabul edilemez. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM sağlık çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, bu durum emeğiyle geçinen bizler açısından haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır. 21 Şubat ta tüm ASM'de Vergi İndirimi yapılana dek her çarşamba süresiz eylemdeyiz" ifadelerini kullandı.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının eylemlerinin ikinci haftasında sessizliğini koruduğunu söyleyen Efe, yetkililere seslenerek şunları söyledi: "Sağlık ve maliye bakanlığına soruyoruz şubat ayı ve sonraki aylarda yüksek vergi kesintilerinden vazgeçecek misiniz? Bugün Türkiye'nin tüm aile sağlığı merkezlerinden yine sesleniyoruz. Vergi kesintilerini adil ve katlanabilir hale getirmeden, yani kesinti oranlarını yüzde 35 ten yüzde 15 sabit oranına getirmeden eylemlerimiz bitmeyecek ve her çarşamba sonuç alana dek bıkmadan devam edecektir. Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

“TALEBİMİZ KABUL EDİLENE KADAR EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Efe'nin ardından SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak Sevim söz aldı. Sevim, içinde bulundukları haftanın vergi haftası olduğuna dikkat çekerek, ASM'lerde çalışan sağlık emekçilerin yüksek vergi ödediklerini söyledi. "Bu ülkede milyarlar kazananlar, iş adamları, patronlar vergiden muaf tutulabiliyor" diyerek sözlerine devam eden Kavak şunları söyledi: "Onlara ödül olarak vergi affı yapılabiliyor. Biz buradan sormak istiyoruz; zaten aldığımız ücretlerden mutlu değiliz. Zaten sahte TÜİK rakamlarıyla 2 kuruş maaşa mahkum edilmiş durumdayız. Yoksulluk sınırının çok çok altındayız. Açlık sınırına yakın ücretlerle çalışıyoruz ve biz sağlık emekçileri olarak bu ücretlerde mutlu olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bir de adil olmayan bir şekilde artan vergi dilimi ile çok yüksek vergi ödemekten kaynaklı da yılın belli aylarını bedava çalışmış gibi oluyoruz.

O nedenle vergi haftası nedeniyle de belki Maliye Bakanlığı bu seslenişimizi duyar. Biz kesinlikle sabit bir vergi dilimi olmasını istiyoruz. Vergi kesintisinin yüzde 15'te sabitlenmesini istiyoruz. Ve bizler emeklerimizin karşılığı olan daha insanca yaşayabileceğimiz bir ücret politikasının getirilmesini de istiyoruz. Eylemlerimiz vergide adalet sistemi gelene kadar artarak devam edecek."