Hürriyet Sağlık-Sen Genel merkezi tarafından kurulan ve alanında oldukça donanımlı kişilerden oluşan Hürriyet Sağlık-Sen Aile Sağlığı Merkezleri Komisyonu’nun Hürriyet Sağlık-Sen üyesi lehine davaya müdahil olması ile haksız yere açılan bir dava daha Hürriyet Sağlık-Sen üyesi lehine sonuçlandı.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak hukuki süreçle ilgili verdiği beyanatta,

Hiç Bir Kusuru Bulunmayan Aile Sağlığı Çalışanının Sözleşmesi Hekim Talebiyle De Olsa Artık Fesih Edilemeyecek

ifadelerini kullandı.

Mahkemece kararda da belirtildiği şekliyle;

Aile hekiminin, aile sağlığı elemanı ile sözleşme konusunda yalnızca ilk sözleşmede tasarruf yetkisinin olduğunu ve sözleşmenin daha sonraki yenileme dönemlerinde böyle bir yetkiye ilişkin her hangi bir mevzuat hükmü bulunmadığını ve mevcut yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre aile sağlığı çalışanın sözleşmesinin yenilenmesinin hukuka uygun olduğu anlaşılmaktadır.

erdogan-cakmak-hurriyet-sagliksen

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK Hürriyet Sağlık-Sen Üyesi Lehine Sonuçlanan Davaya İlişkin Şu Açıklamalarda Bulundu:

“Aile Hekimliği uygulamasının başladığı ilk yıldan bu yana aile sağlığı merkezlerinin kanun yetersizliği ve mevzuat eksikliği nedeniyle bitmek bilmeyen birçok sorunlarının zaman içerisinde açılan davalar neticesinde mahkemelerce verilen kararlar ile giderilmesi artık tüm sağlık çalışanlarının da rahatsızlık duyduğu bir husus olmuştur.

Sürekli iş barışını bozan ve idare ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ve her gün istenmeyen birçok olayın yaşandığı aile sağlığı merkezleri ile ilgili tüm mevzuatın artık yeniden ihtiyaca uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

Hürriyet Sağlık-Sen son bir yıl içerisinde bu alanda 40’ın üzerinde dava açarak ve sonuçlanan tüm idari davaları kazanarak sağlık camiasının mevzuat alanındaki birçok sorununun çözümüne en çok katkı veren sağlık iş kolu sendikası olmuştur.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Merkezimizin bir ilke imza atarak kurmuş olduğu Aile Sağlığı Merkezleri Komisyonunun başarılı çalışmaları ve sendika avukatımız Av. Ersal ERDİL tarafından hazırlanan davalar ile Türkiye gündemini belirlemeye devam etmekteyiz.

Bu bağlamda başta ASM komisyonumuzun değerli üyeleri olmak üzere sendika avukatımız Sayın Ersal ERDİL’e bugüne vermiş oldukları mücadeleleri için teşekkür ederim.”