Sosyal medya’da paylaşımlarda bulunan bazı çalışanlar, zorlu çalışma koşulları, sürekli personel eksikliği ve uygulanan mobbing, sağlık çalışanlarını bıktırmış durumda olduğunu ileri sürdüler. Hastanede, uzman doktor sayısının yetersizliği nedeniyle, şehrin en yoğun hastanesinde acil uzmanı sayısı hoca sayısının bile altına düşmüş durumda olduğu söyleniyor.

Hastanede Personel Eksikliği ve Mobbing İddiaları

İddialara göre; Hastanede çalışan uzman ve asistan doktorlar, sürekli artan iş yükü ve mobbing nedeniyle büyük bir baskı altında çalışıyor. Şehir hastanesine transfer edilen doktorların sayısı zaten az olan kadroyu daha da azaltmış durumda. Bu durum, hastaların saatlerce kapılarda beklemesine ve rezil olmasına neden oluyor.

Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğünün ise bu sorunu görmezden geldiği, personellerin neden hastanede çalışmak istemediğine yönelik çalışma yapmadığı belirtiliyor.

Hocaların Umursamaz Tavırları Var İddiası

Yine iddialara göre; Hastanede görevli hocaların, sadece puan derdinde oldukları, çalışma arkadaşlarının tükenmişlik durumunu görmezden geldikleri dile getiriliyor. Acil Servis Yeşil ve cerrahi alanları, yani puan getiren bölümleri kendilerine ayıran hocaların, daha zor ve yoğun olan sarı alanları ise uzman doktorlara bıraktıkları iddialar arasında.

Trafik Kazası Değil, İş Kazası: Genç Sağlıkçıların Hayatını Kaybettiği Acı Olay Trafik Kazası Değil, İş Kazası: Genç Sağlıkçıların Hayatını Kaybettiği Acı Olay

Yarın bir hekim intihar edince veya terk edip gidince, “bu yazı yazılmıştı” denilip geçileceğinden endişe ediliyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımda, hiçbir hocanın hastalara elini dahi sürmediği asistanlar ile uzmanların fazla mesai yaparak eksik personel açığını kapatmaya çalıştıkları savunuldu.

Geçici Göreve Gidenler Geri Dönmüyor

Geçici göreve giden kimse bir daha kesinlikle dönmüyor ve cevap olarak "döndüremiyoruz" deniyor. Kalan uzmanlar yeni hastanelere geçmek için dilekçe veriyor. Asistanlar ise sınavda bırakılmakla tehdit ediliyor. Bu duruma kimse müdahale etmiyor ve dur diyemiyor. Sağlık çalışanları, "Biz yandık, yeni kişiler yanmasın, herkes uzak dursun" diyerek çaresizliklerini ifade ediyorlar.

Çözüm Bekleyen Sorunlar

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan bu sorunlar, sağlık çalışanlarının moralini ve motivasyonunu ciddi şekilde düşürüyor. Hastaların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışabilmesi için acil çözüm bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların, bu sorunlara kayıtsız kalmaması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor.