AYM'nin verdiği karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi bir davada, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu. Mahkeme, sigorta sözleşmesinin sona ermesine rağmen eski araç sahibinin, yeni sahibin araca hakimiyet kazanana kadar üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlu tutulmasını öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Abdulkadir Selvi’den ilginç ‘Kavala’ çıkışı Abdulkadir Selvi’den ilginç ‘Kavala’ çıkışı

AYM'nin kararına göre, araç satışıyla birlikte eski sahibin araç üzerindeki hakimiyeti sona ererken, yeni sahibin kontrol ve denetim yetkisi devralır. Bu bağlamda, eski sahibin 15 günlük süre içinde üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlu tutulmasının hukuki bir zorunluluk olmadığına karar verildi.

Ayrıca, kararda vurgulanan bir diğer nokta ise sigorta sözleşmesinin feshedilmesine rağmen yeni sahibin üçüncü kişilere vereceği zararlardan eski sahibin sorumlu tutulabilmesinin ağır bir müdahale olduğuydu. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedildi.