Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Basında çıkan kan stoklarının yetersiz olduğu ve ameliyatların durdurulduğu haberlerine dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Kan Transfüzyon Merkezleri bulunmakta ve ilgili mevzuat hükümlerince Samsun Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi koordinasyonunda hizmet verilmektedir.

Sağlık tesislerimiz ihtiyaç duyulan kan miktarlarını Bölge Merkezinden talep etmekte ve haftada 2 kez kan dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca acil ihtiyaçlar için anlık taleplerde bulunulmakta ve Bölge Kan Merkezi tarafından haftalık dağıtım günlerine bağlı kalmaksızın kan tedariki sağlanmaktadır.

Sağlık tesislerimiz, kullanım miktarlarına göre stokları belirlemekte ve bu miktarları ellerinde bulundurarak talep ve tedarik süreçlerini yönetmektedir. Kızılay'ın kan stoklarının dönemsel olarak azaldığı bilinmektedir. Bu dönemlerde hastanelerimiz, stokları asgari düzeyde tutarak hizmetlerin aksatılmadan devam etmesini sağlar. Planlanmış ameliyatlar öncesinde kan bağışı yapılması gerektiğinden, planlandığı şekilde gerçekleştirilir.

Mevcut durumda ilimiz sağlık tesislerinde kritik stok düzeyinin üzerinde yeterli miktarda kan bulunmaktadır. Acil ve planlanmış ameliyatlar planlandığı gibi devam etmektedir. Ancak kan bağışı yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği takdirde, ilerleyen dönemlerde acil olmayan ameliyatların ertelenme ihtimali bulunmaktadır.