Genel Başkan Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, "Kamu personel rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç hayata geçirilmeli, her bir kadro ünvanının birinci dereceye yükselebilmesi sağlanarak birinci dereceye erişen kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalıdır." ifadeleriyle taleplerini dile getirdi. Ayrıca, eğitim-öğretim hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için emek sarf eden genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve diğer hizmet sınıflarındaki çalışanların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçın, özellikle eğitim-öğretim sınıfı çalışanlarına tanınan hakların diğer sınıflar için de geçerli olması gerektiğini belirterek, adalet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığındaki Kamu İşçileri Tayin Zulmünün Bitirilmesini İstiyor Sağlık Bakanlığındaki Kamu İşçileri Tayin Zulmünün Bitirilmesini İstiyor

Yalçın, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, ek göstergelerinde artışa gidilmesi, gibi birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirtti.