Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in 18. Türkiye Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, memurların enflasyon nedeniyle maaşlarının eridiğine dikkat çekti ve enflasyonla mücadelenin, memurları olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu ifade etti. 

Ayrıca, memur maaşlarının daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, memur maaşları için üç maddelik öneride bulunarak şunları belirtti:

1. **Eşel Mobil Sistemi:** Eşel mobil sisteminin memur maaşlarını enflasyona karşı korumak için daha etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Eşel mobil sistemiyle memurların maaşlarının artışlarının, enflasyonla daha iyi bir şekilde rekabet edebilmesi için güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

2. **Gelir Vergisi Azaltma:** Memur maaşlarına uygulanan gelir vergisinin azaltılması önerisinde bulundu.
 - Bu düzenleme ile memurların elde ettikleri gelirin artmasını ve maaşlarının reel değerinde yaşanan kayıpları kısmende olsa önleyeceği şeklinde değerlendiriliyor.

3. **Üçer Aylık Dönemlerde Artış:** Yalçın, memur maaşlarının yıllık artış yerine üçer aylık dönemlerde artırılmasını teklif etti.
 - Bu, memurların maaşlarının enflasyona daha hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına ve ekonomik belirsizliklere daha iyi bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Ali Yalçın, memur maaşlarına yönelik önerilerini şu şekilde dile getirdi: "Biz 'Güçlü devlet için güçlü memur' ilkesini benimsiyoruz. Enflasyonist bir ortamda memurların güçlü ve alım güçlerini koruyacak yolları olduğuna inanıyoruz. 

Bu kapsamda önerilerimiz şunlardır:

1- “Diyoruz ki gelin eşel mobil sistemini uygulayalım.

2- Olmuyorsa üçer aylık dönemlerde artış yapalım.

3- Gelin ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltalım, gelir vergisini yüzde 15’e sabitleyelim, yoksulun zenginden daha fazla vergi ödediği sistemi değiştirelim, vergi gelirlerinde doğrudan vergilerin payını artırıp dolaylı vergilerin payını düşürelim.

YALÇIN: “Memuru küçülterek devlet büyütülemez”

Yalçın ayrıca, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarının gereği olarak refahın adil bir şekilde dağıtılmasını ve gelir adaletinin sağlanmasını vurguladı. Memur maaşlarının artışlarının, enflasyona karşı daha hassas bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ve kazanılmış hakların korunması gerektiğini, Memuru küçülterek devlet büyüyemeyeceğini, enflasyonun düşürülmesi gerektiğini ve fiyat istikrarının sağlanarak tartışmalar bitirilmesi gerektiğini belirtti.