Programın açılış ve selamlama konuşmasını Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Bilal Duran gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla İstanbul Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Ali Yalçın, Gazze'de yaşanan dramatik olaylara değindiği konuşmasında, Memur-Sen'in elde ettiği önemli kazanımlar ve icraatlar hakkında bilgi verdi. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube'ye son bir haftada üye olan yüz üyenin formunu Genel Başkan Ali Yalçın imzaladı.

Kamu Personel Sistemini masaya yatırdıklarına vurgu yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Ünvan, yetki, sorumluluk, ücret ve istihdam türü olmak üzere tüm boyutlarıyla kamu personel sistemini masaya yatıracağız ve kamunun genel durumunu değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kamuda hizmetlerinin sunulması bakımından verimli, personel rejimi açısından etkili ve kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verebilmesi açısından yeterli bir Kamu Personel Sistemi için akıl teri dökecek ve kapsamlı bir öneri setini ortaya çıkaracağız. Kamu personel sisteminde; toplu sözleşme masası dışında yapılan tekil düzenlemeler; unvan, yetki, maaş/ücret ve sorumluluk dengesini bozmuş, toplu sözleşme masasında sistemin düzeltilmesine yönelik teklifler ise karşılıksız kalmıştır.

Sağlık-Sen 7. Dönem 5. Başkanlar Kurulu Düzenlendi! Sağlık-Sen 7. Dönem 5. Başkanlar Kurulu Düzenlendi!

Söylenmek değil söylemek için genişten alıyor, bilgiyi disipline ederek ses ile birlikte sözü de yükseltmeyi seçiyoruz. “Güçlü Devlet, Güçlü Kamu Hizmeti, Güçlü Kamu Hizmeti, Güçlü Kamu Görevlisi” gerçeğini yansıtacak Kamu Personel Sistemi, “Büyük ve Güçlü Türkiye” vizyonuyla uyumlu olarak düzenlensin istiyoruz.

Akademik personel, mühendis, öğretmen, sağlık personeli, idari personel ve diğer kamu görevlilerinin unvan, görev, yetki ve sorumluluklarıyla uyumlu personel rejiminin bir bütün olarak ele alınması, geniş ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2 Ocak’ta yılın ilk mesai günü ilk aşama olarak çalıştayımızla bir başlangıç yapacağız.

İkinci aşamada 4 ay sürecek odak grup çalışmalarla, nitel görüşmeler, raporlamalar ve istişarî toplantılarla derinlemesine yürütülecek çalışma, Nisan ayında sonuç çalıştayı ile son şeklini bulacak. Kamu Personel Sisteminin Mevcut Görünümü ve Yönetimi İstihdam ve Çalışma Koşulları Kamuda Mali Haklar, Kariyer ve Emeklilik Sistemi şeklinde üç temel başlıklı Çalıştayımızın, devletimizin ve kamu hizmetinin güçlenmesine katkı sunacağına inanıyorum. Adalet, hakkaniyet zemininde sürdürülebilir bir kamu personel sistemi için “Niyet hayır akıbet hayır” inşallah.

Program, katılımcıların etkileşimli olarak görüş ve düşüncelerini paylaştığı bir panelle devam etti. Katılımcılar, sendika çalışmaları, eğitim sistemi ve kamu personel sistemiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular. Program, birlik ve dayanışma içinde geçen etkinliklerle sona erdi.

Editör: Serap