Bu kazanımlar, tasarruf ya da önlem adı altında engellenemez.

Kazanımlarımızın Korunması İçin Mücadele Ediyoruz

Masada elde ettiğimiz kazanımlarımızın hakkını, hem sahada hem de yargı yoluyla arıyoruz. Servis Hizmeti, toplu taşıma sistemi içerisinde en başarılı örneklerden biridir.

Tepkilerimizi Dile Getirdik

Atılan yanlış adımdan dönülmesi için sendikalarımız ve kamu görevlilerimiz gerekli tepkiyi göstermiştir. Bu durumdan olumsuz etkilenen kamu görevlilerimiz olmadan, yanlış uygulamaların düzeltilmesi olumlu bir adım olacaktır.

Hekim Birliği Sendikasında Hareketli Günler: Duruşma Günü Belli Oldu! Hekim Birliği Sendikasında Hareketli Günler: Duruşma Günü Belli Oldu!

Servis Hizmeti Hakkımızın Açık ve Nettir

Servis Hizmeti kazanımımız "sunulur" hükmüyle açık ve nettir. Bu hizmet; kurumların talebine, inisiyatifine ya da yöneticilerin keyfiyetine bırakılamaz. Tarafların imza ile hüküm altına aldığı kazanımlara riayet edilmelidir.

Taleplerimiz

Beklentimiz, Servis Hizmeti kazanımımızın eksiksiz uygulanması, emeğin ve kazanımlarımızın tasarrufa konu edilmemesi ve sosyal maliyete neden olacak tedbirlerin düzeltilmesidir.