Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran 2001'de yasalaşan 4688 sayılı Kanun'un 23 yıldır uygulandığını hatırlattı.

Yalçın, açıklamasında, "Sendikal mücadelemiz, örgütlü bilincimiz ve sendikal birikimimizle ortaya koyduğumuz araştırmalar ve raporlar, 4688 sayılı Kanun'un günün şartlarına, uluslararası sözleşmelere ve kamu görevlilerinin ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yetersiz kaldığını göstermektedir." ifadesine yer verdi. Bu nedenle, kanunda değişikliğin şart olduğunu vurguladı.

"Uluslararası Normlar Işığında Kamu Görevlileri Sendikacılığı" Raporu

Memur-Sen'in uluslararası normlar ve ülke örnekleriyle hazırladığı "Uluslararası Normlar Işığında Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Toplu Sözleşme Düzeni" rapor setini hatırlatan Yalçın, taleplerine şu şekilde devam etti: "Sendika kavramıyla bütünleşmiş ve sendikal mücadelenin temel dayanağı olan grev hakkı tanınmalı. Sendika hakkını koruyan, sendikal mücadelenin ve kazanım üretmenin hakkını teslim eden, örgütlenme özgürlüğünün gerekçesi olan dayanışma aidatı getirilmeli. Emeğin hakkı korunmalı, yargı kararları ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde sendika üyesi olamayacakların kapsamı daraltılmalı."

Toplu sözleşme görüşmelerinin kapsamı genişletilmeli

Toplu sözleşme görüşmelerinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten Yalçın, çalışma şartları, özlük hakları ve istihdam politikaları gibi başlıkların masada görüşülebilmesini savundu. Ayrıca, toplu sözleşmenin makul ve adil bir zaman zarfında gerçekleştirilmesi, tarafların karar alma süreçlerinin ve kazanım üretme çabalarının görülmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın, masada tarafların adil temsilinin önemine dikkat çekerek, uzlaşmazlık yollarına ilişkin sürenin, katılımcı sayısının, karar mekanizmasının ve üye dağılımının adil olması gerektiğini vurguladı.

Şimşek: ‘Hastane Müdürü Şebeklik Yapıyor’ Şimşek: ‘Hastane Müdürü Şebeklik Yapıyor’

Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından imza altına alınan hükümleri uygulamayan üçüncü taraflar hakkında düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Bu düzenlemenin, toplu sözleşme sürecinde tarafların haklarının korunması ve anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Ali Yalçın, sendikal hakların güçlendirilmesi ve çalışanların taleplerinin karşılanması için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini belirterek, 4688 sayılı Kanun'un günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep etti.