Genel Başkan Ali Yalçın sosyal medya hesabından maaşların bayramdan önce ödenmesi ile ilgili çağrıda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2024 Mart ayı enflasyon oranı %3,16 olarak açıklandı, yıllık enflasyon ise %68,50 olarak gerçekleşti. Son üç aydaki enflasyon %15,06 olarak belirlendi. Kamu İşveren Heyeti'nin teklifi ve Hakem Kurulu'nun tescili sonrası kamu görevlilerine yapılan %15 oranındaki artış, ilk üç ayda enflasyon karşısında eridi.

Memurlar sendika aidatı kesintisine tepkili Memurlar sendika aidatı kesintisine tepkili

ALIM GÜCÜNE KATKI SAĞLARDI

Memur-Sen olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde piyasanın gerçeklerini ve enflasyon beklentisini açıkça dile getirerek, gerek Kamu İşveren Heyeti'ne gerekse Hakem Kurulu'na ilettik. Hakem Kurulu, ismi ve kuruluş gerekçesi itibariyle enflasyona dair beklenti ve tahminleri adil ve makul bir seviyede yorumlayabilseydi, kararları tartışılmazdı ve alım gücüne katkı sağlardı.

MEMUR SEN TEKLİFLERİNİN HAKLILIĞI İSPATLANDI

Maalesef enflasyon artışı ve alım gücündeki düşüş, Memur-Sen'in tekliflerinin ve tepkilerinin haklılığını ispatlıyor. Özellikle yılbaşı itibariyle maaş/ücretlere yapılan artış, mal ve hizmetlere yansıyan daha fazla artışa sebep oldu. Şubat-Mart ayı itibariyle emtia, kira ve zorunlu harcamalara yansıyan fiyat artışı daha da hissedilir hale geldi. Para ve maliye politikasında gerçekleştirilen sıkılaşma politikaları henüz piyasalara ve sabit ücretlilere yansımadı.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALIDIR

Fiyat artışlarında devamlılık, gelecekteki ihtiyaçların bugünden karşılanmasını ve talep artışını destekliyor. Bu döngü içinde alım gücü düşerken, fiyat artışları devam ediyor. Tüm sabit gelir sahipleri için en önemli ve öncelikli konu; fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun tek haneye indirilmesidir."

VERGİ GELİRLERİ AZALTILMALIDIR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Vergi yükü içerisinde dolaysız vergi oranı %30'lara, dolaylı vergi oranı ise %70'lere kadar yükselmiş durumda. Vergi yükündeki adaletin sağlanması, gelir dağılımında hakkaniyetin tesisine destek olacaktır. Vergi gelirlerinin, kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlilere daha fazla yük oluşturmasına müsaade edilmemeli, geliri yüksek olanlardan daha fazla vergi alınması için adil bir politika izlenmelidir.

TASARRUF AÇIKLAMALARI GERÇEKÇİ DEĞİLDİR

Alın terine verilen haktan, emeğin ücretinden enflasyon yükselmez; enflasyonun düşürülmesi için emeğin hakkından, alın terinin karşılığından kesmek yerine diğer önlemler alınmalıdır. Özellikle son dönemlerde sabit gelirlilere ve kamu görevlilerine yönelik "tasarruf-tedbir-kısıtlama" mesajları, enflasyonun düşürülmesine yönelik gerçekçi ve kabul edilebilir bir açıklama değildir.

Kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirli bireylerin alım gücünü azaltarak ve harcamalarını kısıtlayarak enflasyonun düşmeyeceği görülmeli, bu tür beyanlardan vazgeçilmeli; enflasyonun indirilmesi için personel istihdamı ya da personel harcaması gibi önlemlerin alınması gerektiği bilinmelidir."

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMIYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplu Sözleşme Hakkını, 2010 Anayasa Referandumunda olmazsa olmaz olarak belirttik, 'Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de EVET' sloganıyla kazandık. Bu hakkı elde ederken, masada alınan kararların ve kazanımların masanın dışında onaylanmamasını sağladık. Ancak geldiğimiz noktada, toplu sözleşme hükümlerine ilişkin kurumların değil bazı bürokratların olumsuz telkinleriyle uygulanmaması kamu kurum ve kuruluşlarına dikte ediliyor. Koruyucu Giyim kazanımı, 10 yılı aşkın süredir uygulanıyor. Uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; ilgili kurum ve yetkili sendikaya bırakılmışken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya müdahil olması ve Koruyucu Giyim'in engellenmesi kabul edilemez. Türkiye'nin onayladığı ve imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve ilgili kanunlar açıkça ortadadır ve aksi iddia edilemez.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENMELİDİR

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından idari izin müjdesi verilerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak uygulanacağı ifade edildi. Kamu görevlilerimiz bayramda memleketlerine, ailelerine, sıla ziyaretlerine giderken birikimlerinden ya da borçlanarak harcama yapmamalıdır. 'Kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilsin' konusu gündeme getirilmesi gerekirken, 'maaşların bayramdan önce ödenmesi' tartışmasının yapılması gereksiz ve yersizdir."