Şehir Hastanesinde Eksikler Bir Türlü Tamamlanamıyor Şehir Hastanesinde Eksikler Bir Türlü Tamamlanamıyor

Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Ali Yalçın, Üçüncü Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen servis hakkını gündeme getirdi. 

Servis hizmeti toplu sözleşme hakkı

Memurların servis hakları ile ilgili toplu sözleşmede servis hizmeti noktasında hükmün açık olduğunu savunan Ali Yalçın, bu netliğin göz önünde bulundurularak tasarruf paketinin toplu sözleşme hükümlerini engelleyecek bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Keyfiyet olmasın uyarısı 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin keyfi olarak mağdur edilmemesini isteyen Ali Yalçın, “keyfiyete fırsat verilmemelidir” şeklinde konuştu.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kamuoyuna duyuruldu. Bu paket kapsamında bir dizi kısıtlama kararı alındığı belirtilirken, sendikalar ise kamu çalışanları için çağrıda bulundu.

Emekten tasarruf olmaz vurgusu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kaynakların etkin kullanılması konusunda destek verdiklerini vurgulayarak, kamunun örnek teşkil etmesi için tasarruf kültürünün önemine dikkat çekti. Yalçın, “Tasarrufa konu edilen içeriklerin öncelik ve önem sıralamasında dikkatli olunması gerektiğini ve emekten tasarruf edilmemesi gerektiğini" belirterek, kamuda personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılmasının kamu hizmeti için gereken personel ihtiyacını da kısıtlayabileceğine dikkat çekti.

Personel istihdamı devam etmeli

Yalçın, özellikle sağlık, eğitim, tarım ve yatırım gibi alanlarda personel ihtiyacının tasarrufun konusu olmaması gerektiğini vurgulayarak, kamunun ihtiyacı kadar personel istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, lojmanlara ilişkin düzenlemeleri değerlendirirken, özellikle kamu lojmanlarının kira bedellerinin güncellenmesi konusundaki yaklaşımlara dikkat çekti. Yalçın, bu konuda yapılan çalışmalara işaret ederek, “Kamu görevlilerimizin giderlerini artırmaya yönelik tedbirler almak yerine, alım gücünü yükseltecek ve giderleri azaltacak uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini" ifade etti. Ayrıca, tasarruf tedbirlerinin kamu görevlilerinin çalışma koşullarını veya kamu hizmetlerinin sunumunu aksatmaması gerektiğini vurguladı.

personel sağlık