Yalçın, konut kiralarına 2022 Haziran ayında getirilen %25 kira artış sınırının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu düzenlemenin, kamu görevlilerinin en büyük harcama kalemi olan kira tutarlarına yönelik sağladığı rahatlamaya dikkat çekti. Ülkenin dört bir yanında kamu hizmeti sunan görevliler, bu düzenleme sayesinde maddi anlamda bir nefes alabilmişti.

Ekonomik Koşullar ve Kira Artış Sınırı

Faiz oranlarındaki artış ve enflasyonun konut fiyatlarını hızla yükselttiğine değinen Yalçın, bu durumun ev sahibi olmayı zorlaştırdığını belirtti. Kira artış oranlarına getirilen %25 sınırının sabit gelirliler için önemli bir koruma sağladığını ifade etti.

Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanlarının Sorunlarını Masaya Yatırdı Sağlık-Sen Aile Sağlığı Çalışanlarının Sorunlarını Masaya Yatırdı

1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek olan bu sınırlamanın devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde kamu görevlilerinin gelirlerinin azalacağını ve kamu hizmetlerinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Bölgesel Farklılıklar ve Tayin Sorunları

Yalçın, bölgesel düzeyde yaşanan farklılıkların tayin ve görevlendirme süreçlerini zorlaştıracağını, bu durumun da kamu hizmetini aksatacağını belirtti. Kira artış sınırının devam etmesi gerektiğini ve sabit gelirlilerin gelirlerini artırmaya yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Kamu Görevlilerinin Talepleri ve Engeller

Kamu görevlilerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve toplu sözleşme hükümleri içinde yer alan Toplu Sözleşme İkramiyesi’ne ilişkin düzenlemelerin yapılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, koruyucu giyim, servis hizmeti, fazla çalışma ücreti gibi toplu sözleşme hükümlerinin tasarruf tedbirleriyle engellendiğini ifade etti.

Çalışma Barışı ve Sosyal Maliyetler

Yalçın, kamu kurum ve kuruluşları üzerinde oluşturulan tedirginliğin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Kamu görevlilerinin alın terinin karşılığının ve Memur-Sen’in kazanımlarının eksiksiz teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal maliyetler ve çalışma barışını bozacak tedbirlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.