Yalçın, yapılacak toplu sözleşmede önceliklerinin vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu belirtti ve devlet memurlarının maaşlarında eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini talep ettiklerini vurguladı.

Bin 650 liranın tamamlanmasını istiyoruz

Genel Başkan Yalçın, devlet memurlarının maaşlarında yer alan ve hâlâ eksik uygulanan 22 bin liradan kaynaklı bin 650 liranın tamamlanması için adım atılmasını istediklerini ifade etti. 

Memurların haklarındaki eksiklikler giderilsin

Toplu sözleşme görüşmelerinde, memurların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve geçmiş vaatlerin karşılığının alınması için çaba harcayacaklarını belirten Yalçın, memurların ekonomik haklarındaki bu eksikliğin bir an önce giderilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Verilen söz yerine getirilsin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için talep ettikleri zam oranlarını ve beklentilerini dün kamuoyu ile paylaştı. Yalçın, memur maaşlarında eksik uygulanan 22 bin liradan kaynaklı bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini talep ettiklerini açıkladı. Ayrıca, 2024 ve 2025 yılları için de talep edilen zam oranlarını belirtti.

Yalçın'ın konuşmasına göre, toplu sözleşme sürecinde önceliklerinin vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan Genel Başkan, en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın tamamlanması için adım atılmasını istediklerini ifade etti. 2024 yılı için düşündükleri üçer aylık dönemlerde sırasıyla yüzde 35, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 10 oranında artış talep ettiklerini açıklayan Yalçın, 2025 yılında ise iyimser bir tavra sahip olduklarını ve altışar aylık dönemlerde yüzde 25 ve yüzde 15 artış istediklerini belirtti. Toplamda ise 2 yıllık süreçte yüzde 110 oransal artış teklif ettiklerini dile getirdi.

Yalçın, bu teklifin kabul edilmesi durumunda, vaatlerin yerine getirilmesiyle birlikte en düşük kamu görevlisi maaşının 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacağını belirtti.

"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini teklif ediyoruz"

Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödemmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz.

"Seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz"

Emekliler boyutu ile mağduriyetin herkes tarafından bilindiği Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından da görüldüğü gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz. Mühendis, şube müdürü, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerinin iyileştirilmesini istiyoruz çünkü kamuda ücret skalasında ciddi çarpıklıklar oluşmuştur. Burada hakkaniyetin sağlanması gerekiyor.

"Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini teklif ediyoruz"

Yardımcı hizmetler sınıfı uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil icbari olmasını KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz.

"2024'te refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2 zam istiyoruz"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, talep edecekleri zam oranlarını ve beklentilerini paylaştı. Kahveci, 2024 yılının tamamı için refah payı dahil yüzde 100,2 zam talep ettiklerini açıkladı. 2025 yılının tamamında ise tüm maaşlara yüzde 58,4 zam istediklerini söyledi.

Kahveci, "2024 yılının ilk altı aylık dilimi için yüzde 40, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.

2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 20 bin 941 lira, ortalama memur maaşları için ise 25 bin 101 lira zam istiyoruz." ifadelerini kullandı