Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Balıkesir İl Temsilciliği'nin düzenlediği il divan programında, 7. dönem Toplu Sözleşme sürecinde beklentilerini açıkladı.

Yalçın, konuşmasında

Demokratik Türkiye için hep sesimizi yükselttik ve önemli mesafeler aldık. Şimdi ise gelir dağılımında adaleti sağlamak, kazanımları muhafaza etmek ve yeni kazanımlar elde etmek için mücadele ediyoruz

şeklinde konuştu. Yalçın, sendika olarak memurların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ali Yalçın, “İstiyoruz ki, memur açlık ve yoksulluk sınırı arasından çıksın ve her memur refah düzeyinde ücret alsın. İstiyoruz ki, memurlar arasında ünvan ve sorumluluğa uygun ücretlendirme yapılsın ve ücret skalası yeniden adaletli bir şekilde düzenlensin. İstiyoruz ki, en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daha fazla açılmasın ve seyyanen zam ile düşük gelir gurubu korunsun, alım gücü yükseltilsin” şeklinde konuştu.

“Toplu Sözleşme Yasası kazanımları çoğaltacak niteliğe kavuşturulmalıdır”

Yeni dönemde Memur-Sen’in önemli hedefleri olduğunu hatırlatan Yalçın, seçimlerin ardından kamu görevlilerinin beklentilerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı.

1- “İstiyoruz ki, Toplu Sözleşme Yasamız, 4688 değişsin ve evrensel ilkelere, işçi sendikacılığı mevzuatına göre yeniden ele alınsın” diyen Yalçın,

2-  “İstiyoruz ki, kamuda ‘Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları’ 3 yılı aşmayacak şekilde zorunlu olsun.

3-İstiyoruz ki, memura da Bayram İkramiyesi verilsin.

4- İstiyoruz ki, diğer çalışanlarda olduğu gibi kamu görevlilerinin de bütün gelirlerinden emekli keseneği kesilsin. Sosyal Güvenlikte ayrım son bulsun ve memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli aylığı arasındaki uçurum kapansın.

5- İstiyoruz ki, personelinin büyük çoğunluğu yükseköğretim mezunu olan ve kamuda devrini tamamlayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın, personel GİH Sınıfı’na aktarılsın.

6- İstiyoruz ki, Toplu Sözleşme dışında unvan bazlı yapılan özel düzenlemelerle bir yandan yaparken bir yandan yıkılmasın. Toplu sözleşme esas olsun ve müzakereyle kamuda sürdürülebilir düzenlemeler amaçlansın ve uygulansın.

Şimdiye kadar örgütlü mücadelemizle önemli eşikleri aştık. Yine aynı mücadele ve kararlılıkla mesafe almayı sürdürecek, yeni yeni kazanımları mümkün kılacağız. Gücümüzü büyütmeye, ülkemize hassasiyetimizi sürdürmeye ve mücadelemizle yeni yeni kazanımlar için ter akıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Editör: Güler Sağlam