CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici tarafından Meclis'e sunulan bu teklifte, büyükşehirlerde görev yapan polis, jandarma, asker ve diğer kamu personeline aylık 5 bin lira ile 7 bin 500 lira arasında kira yardımı yapılması öngörülüyor.

Milletvekili Derici tarafından Meclise sunulan memurlara 7 bin 500 lira kira yardımı teklifi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekle sunulmuştur. Gereğini saygılarımla ar/ ederim. Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla Milletvekili

GEREKÇE

Devletimize hizmet vermekte olan güvenlik güçleri görevlilerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz, özellikle yüksek nüfuslu şehirlerde görev yapmaları halinde lojman yetersizliği sebebi ile kamu konulu olmayan konutlarda yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle giderek artan geçim sıkıntısı ve özellikle büyük şehirlerde kontrolsüz şekilde artan kira bedelleri göz önüne alındığında, bahsi geçen kamu çalışanlarımızın yaşam masraflarını karşılamaları neredeyse imkansız hale gelmektedir.

Son dönemde çeşitli kurumların yaptığı araştırmalar da göz önüne sermiştir ki. 35 yaş üstü memurların yüzde 78.5'i. 35 yaş altındaki memurların ise yüzde 84'ü kira yardımına muhtaçtır. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri, Emniyet Teşkilatı personelleri gibi; canları pahasına ülkemizi ve yurttaşlarımızı korumakta olan bu görevlilerin görevlerini huzurla ifa edebilmeleri elzemdir. Ülkemizde son günlerde giderek artan terör eylemleri ve artan asayiş sorunları nedeniyle illerimizde güvenliğin sağlanması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Güvenlik güçleri görevlilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşabilmeleri ve huzurla yaşayabilmeleri ülkemizin güvenliği için en önemli etkenlerden biridir.

Yurtdışında ülkemizi temsil eden büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar; adaletimizin temelini oluşturan hukuk sistemimizi koruyan hakim ve savcılar. Adalet Bakanlığı'mız ve ülkemiz için çok önemli olan cezaevlerinde çalışan görevlilerimiz; ülkemizin refahı, huzuru ve güvenliği için son derece büyük önem teşkil eden ve yaşam standartları da aynı ölçüde iyileşmesi gereken şahıslardır.

Bu görevlilerin yaşam şartlarını bir nebze daha kolaylaştırmak adına, onlara barınma sorunlarını çözme konusunda destek vermek amacı ile bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/6/İ989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması. [)evlet Memurları ve Diğer Kamu (görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

"V.k Madde 41- Kamu Konutları Kanunu kapsamında kamu konutlarından yararlanma hakkı olmakla birlikle kamu konutlarının yetersizliği sebebiyle kendisine kamu konutu tahsis edilemeyen ve\a kendisine kamu konutu tahsis edilmiş olmakla birlikle kamu konutlarında oturma süresi dolduğu için konul kiralamak zorunda kalan kamu personeline 9.808 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kira yardımı yapılır. Ancak kiralanan konutun kira bedelinin bu tutardan daha fazla olması durumunda sözleşmenin tevsik edilmesi koşuluN İa 14.712 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar kira yardımı yapılabilir. Bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. Şu kadar ki: kira yardımı kamu personelinin kendisine veya eşine ait evlerde oturanlara ödenmez.""

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.