Teklife göre, ebelerin görevlerine ilişkin de önemli düzenlemeler yapılacak. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacak.

Ayrıca, gebelik takibi ve normal doğum sırasında küçük tıbbi müdahaleleri gerçekleştirme yetkisi de ebeler tarafından kullanılabilecek. Bu müdahalelerin kapsamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Teklif, acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı getiriyor. İlaç üretimi ve piyasaya arzıyla ilgili tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşulların Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtiliyor. Ayrıca, beşeri tıbbi ürün güvenliğinin artırılması ve ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla ruhsatlandırmaya esas analizlerin, ürünün ruhsatlandırılmasını takiben yapılacağı vurgulanıyor.

Sağlıkla İlgili Düzenlemeler TBMM’de Kabul Edildi! Sağlıkla İlgili Düzenlemeler TBMM’de Kabul Edildi!

Teklif, ilaçlara ait numunelerin ve tahlil masraflarının ruhsat sahipleri tarafından karşılanacağını belirtiyor. Beşeri tıbbi ürün üzerinde yer alan karekodun okunarak fiyat bilgisine ulaşılabilmesi nedeniyle, ürünün sekonder ambalajında sabit fiyat bilgisine gerek olmayacağı ifade ediliyor.

ÖĞRETİMELEMANLARI EK ÖDEMESİ

Öğretim elemanlarına yapılan performansı ek ödemeleri ile ilgili de değişikliğe giden kanun teklifinde, ek ödeme yapılması şartı olarak hizmet sözleşmesinin hak edilmesi öngörüyor.

ECZANE TEFTİŞLERİNE DÜZENLEME

Öte yandan eczane denetimleri giden eczacı kadrosundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak ise; Eczanelere yapılacak teftişlerde teftiş görevlileri arasına eczacı kadrosunda personelin eklenmesi şartı getirildi

Editör: Serap