Ak Parti’nin hazırladığı kanun teklifinde, kamu kaynaklarının israfını önlemeyi ve bütçe dengelerini korumayı hedefleyen bir dizi yenilik ve düzenleme getirilmesi planlanıyor.

Çifte Maaş Düzenlemesi

Kamu görevlilerinin birden fazla görevden aldığı maaşların sınırlandırılması planlanıyor. Yönetim kurulu üyeliklerinden yüksek maaş alan kamu görevlileri için yeni bir üst sınır getirilecek. 

Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı! Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı!

Bu düzenleme ile kamu görevlilerinin çeşitli görevler nedeniyle alacakları huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemeler belirli bir tutarı aşamayacak. 2024 yılı için bu limit 92 bin lira olarak belirlendi. Eğer bu sınır aşılırsa, fazla ödeme bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamu Taşıtları ve İş Makineleri

Kamuya ait taşıtlar ve iş makinelerinin ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) yetki verilecek. Bu taşıtların ve makinelerin satışından elde edilecek gelirler, ilgili kamu kurumlarının bütçesine aktarılacak. Bu adım, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gereksiz harcamaların önlenmesi amacıyla atılıyor.

Tasarruf Tedbirlerine Uymayanlara Yaptırımlar

Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlilerine yönelik disiplin cezaları getirilecek. Bu kapsamda, uyarma, kınama, aylıktan kesme gibi cezaların yanı sıra, ciddi durumlarda memurluktan çıkarma cezası da uygulanabilecek. Ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayan iş ve işlemlerin sonuçları Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Yatırım Ödemeleri

Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, hak ediş oranlarına göre ödenecek. Bu düzenleme, yatırımların daha planlı ve kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

BOTAŞ Borçları ve İhale Düzenlemeleri

BOTAŞ’ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan borçları, Hazine’den alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Ayrıca, BOTAŞ’ın gaz alımlarının İhale Yasası kapsamı dışında tutulması öngörülüyor. Bu düzenlemelerle, BOTAŞ’ın finansal yükünün hafifletilmesi ve operasyonel esnekliğinin artırılması hedefleniyor.

Hibrit Araçlara ÖTV Teşviki

Çevre dostu teknolojileri teşvik etmek amacıyla, plug-in hibrit elektrikli araçların ÖTV oranları yeniden düzenlenecek. Bu araçların kullanımını teşvik edecek şekilde belirlenen yeni ÖTV oranları, düşük karbondioksit emisyonu ve yüksek elektrikli motor menziline sahip araçları kapsayacak.

Deprem Bölgesi İçin Nüfus Kriteri

Deprem nedeniyle nüfusu azalan belediyelere bütçeden yapılacak ödemelerde 2023 yılı nüfus verileri esas alınacak. Bu düzenleme, depremden etkilenen bölgelerin mali açıdan desteklenmesi ve yeniden yapılandırılmasına katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi

Devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Devlet Destekleri Bilgi Sistemi’nin yetkileri Maliye Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na devredilecek. Bu değişiklikle, devlet yardımlarının daha şeffaf ve etkili bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

İller Bankası Sermaye Artışı

İller Bankası’nın yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman sağlayabilmesi için sermaye tavanı 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılacak. Bu artış, yerel yönetimlerin projelerini daha rahat finanse edebilmelerini sağlayacak.

Sokak Aydınlatma Giderleri

Sokak aydınlatma giderlerinin yüzde 30’unun mahalli idareler tarafından karşılanması planlanıyor. Bu düzenleme, belediyelerin enerji maliyetlerini daha etkin yönetmelerini sağlayacak ve kamu bütçesine katkıda bulunacak.