Hatırlanacağı üzere, 29 Temmuz 2023 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler sonucunda, aile hekimliği çalışanlarının disiplin mevzuatı değiştirilmiş ve çalışma koşulları ile ilgili hukuka aykırı düzenlemeler getirilmişti. 

Bu hukuki sebeplerden dolayı, her bir madde için ayrı ayrı olmak üzere Hürriyet Sağlık-Sen, ilgili yönetmeliğin iptali amacıyla konuyu Danıştay'a taşıdı. Sendika, yapılan değişikliklerin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle adaletin sağlanması için hukuki süreç başlatmış oldu.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkan Erdoğan ÇAKMAK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan Aile Hekimliği sistemi gün geçtikçe çıkmaza girmektedir. Aile Hekimliği Çalışanlarının iş güvencesi her çıkan yönetmelikle bir önceki halini aratır olmuştur.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından konuya ilişkin disiplin yönünden alınan yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, karar şeklen uygulanmış olup yeniden anayasaya aykırılık oluşturulan hukuk dışı maddeler yönetmeliğe dâhil edilmiştir. Anlaşılan mevcut otorite yasa dışılık da ısrarcı olmaya devam etmektedir. 

Hürriyet Sağlık-Sen ASM Komisyonumuzun ve Hukuk müşavirlerimizin emekleriyle gerekli çalışma yapılmış olup Danıştay nezdinde hukuka aykırı maddelerin iptali için davamız açılmıştır. Hürriyet Sağlık-Sen olarak daha öncekilerde olduğu gibi başlatmış olduğumuz bu hukuk mücadelesinin de takipçisi olacağız. Tüm sağlık çalışanlarımız müsterih olsunlar. Onlar için her alanda mücadele eden ve haklarını savunan bir sendika var.”