Yıldırım, sadece hastane inşa etmenin sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmede yeterli olmayacağını vurgulayarak,

"Kurumları adil ve düzgün bir şekilde yönetmek, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamak, popülist sağlık politikalarından vazgeçmek artık bir gerekliliktir"

dedi.

Aile Hekimliğindeki Sorunlar

Aile hekimliği alanındaki ciddi sorunlara dikkat çeken Yıldırım,

"Ordu'da aile sağlığı çalışanı eksikliği yüzde 20'lere ulaştı. Aile hekimliği uygulamasında, sistem gereği isteyen ve tercih eden kişi bu pozisyona yerleşir. Ancak mevcut durumda kimse aile sağlığı çalışanı olmak istemiyor"

ifadelerini kullandı.

Aile Hekimliği Sisteminin Güç Kaybediyor

Aile hekimliği sisteminin her geçen gün güç kaybettiğini belirten Yıldırım,

"Aile hekimliği dinamiklerini bilmeyen yöneticiler, uygulamanın ruhuna aykırı şekilde davranıyor. Sahanın dinamiklerine hakim temsilcilerle hareket etmek ve istişare yapmak her zaman daha doğru sonuçlar doğuracaktır"

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti

şeklinde konuştu.