Konya İstinaf Mahkemesi üyemiz lehine Türkiye’de bir ilk olarak ilk derece mahkemesinin kararını bozarak kesintilerin iadesine hükmetmiştir. İstinaf mahkemesi kararında süre yönünden incelememeli verilen kısımlar bulunmaktadır. Bunun üzerine dava bireysel başvuru kanalıyla Hürriyet Sağlık-Sen tarafından üyesi adına Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak yeniden yargılanmaya hükmedilmesi, incelenmeyen kısımlar için de kesintinin iadesi ve mahkemeye erişim hakkının ihlali neticesinde 50.000 TL. manevi tazminat talepli dava açılmıştır.

Mobbingle Mücadele İş Birliği Protokolü! Mobbingle Mücadele İş Birliği Protokolü!

Bu alanda Hürriyet Sağlık-Sen yine ilklere imza atmaya devam etmektedir. Hürriyet Sağlık-Sen Genel Merkezi Tarafından Yapılan Açıklamada:

“ Ücretli izin hakkı aile hekimliği çalışanlarının anayasal hakkıdır. Bu sorun çözülene dek her türlü hukuki haklarımızı meşru zeminde aramaya devam edeceğiz.”denildi.

AYM BAŞVURU1

Editör: Serap