Sağlık-Sen, "bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez" ilkesi doğrultusunda, 25 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan söz konusu maddelerin iptal edilmesi talebiyle Danıştay'a başvuruda bulundu.

Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda Danıştay 2. Dairesi, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan "aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ihtar puanı alması halinde destek ödemelerinin kesileceğine" dair maddelerin yürütmesini durdurma kararı aldı.

Sağlık-Sen, 25 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan bu maddelerin iptal edilmesi talebiyle Danıştay'a başvuruda bulundu. Sağlık-Sen'in gerekçesi ise "bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez" ilkesine dayanmaktadır.

YÜKSEK MAHKEME 18 VE 21 İNCİ MADDELERE DİKKAT ÇEKTİ

Danıştay 2. Dairesi’nde görülen davada, Sağlık-Sen 25 Ağustos 2022 tarihinde değişiklik yapılarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 18. ve 21. maddelerinin hukuka aykırılığına dikkat çekti. Söz konusu

maddelerde; aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süre ile destek ödemesi yapılmayacağının belirtildiği hatırlatıldı. Dava dilekçesinde, ihtar puanın ardından ücret kesintisi yapılmasının ikinci bir ceza olduğu ve bir eylem nedeniyle iki ceza verilmeyeceği vurgulandı.

SAĞLIK SEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI TALEP ETTİ

Sağlık-Sen, bu gerekçe nedeniyle ilgili maddelerin iptali talebiyle açtığı davada, hukuka aykırı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

HEKİMLER İLE ASM ÇALIŞANLARINDAN DESTEK ÖDEMESİ KESİLMEYECEK

Danıştay 2. Dairesi Sağlık-Sen’i haklı bularak, ilgili maddelerin yürütmesini durdurdu. Karara göre, bundan sonra ihtar puanı alan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından destek ödemesi kesilmeyecek.