Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, deprem sonrası OHAL ilan edilen 11 ilde görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının 2023 Şubat ayı maaş ödemelerini ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemede;

Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Çalışanlarının ödemeleri (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip sayısı, maaşa esas nüfus puanı ve teşvik ödemeleri) ayrı ayrı hesaplanarak ocak 2023 ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılacak.

Hizmet sunumuna devam edemeyen aile hekimliği birimlerinin ocak 2023 ayına ait gider ödemesi, Şubat ayı için de devam edecek. Bu birimler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edebilecek.

Kayıtlı kişi sayısının 1000 kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri uygulanmayacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği gereği yapılan kesintiler bu ödeme döneminde yapılmayacak.

Editör: Güler Sağlam