DAĞITIM YERLERİNE

06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen 11 ilimizde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızın Şubat 2023 ayına ilişkin ücretleri ile aile hekimliği uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

a) Sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile maaşa esas nüfus puanı ve teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak olağanüstü durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır.

b) Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için olağanüstü durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilir. Bu birimler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

c) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri uygulanmaz.

ç) Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili Aile Hekimliği Sözleşme ve  Ödeme Yönetmeliğinin 20 nci ve 23 üncü maddelerine istinaden herhangi bir kesinti yapılmaz. 

aile-hekimleri-maas-duzenlemesi

Editör: Güler Sağlam