İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası! İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası!

Bolu İdare Mahkemesi'nin 2023/1468 E., 2024/303 K. sayılı kararı ile öğretmene verilen uyarı cezası iptal edildi. Mahkemenin kararında, Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak uzun süredir görev yapan davacının yaptığı paylaşımın, devlet kurumlarının işini gerektiği gibi yapmadıkları veya gerekli önlemleri zamanında almadıkları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi. Mahkeme, paylaşımın, sürekli yer değiştiren bir öğretmen olarak, bu durumu eleştirmek amacıyla yapıldığını ve bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-d maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kararda, paylaşımın disiplin suçu oluşturmadığı ve dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı ifade edildi.

Yer Değişikliği İşleminin İptali

Aynı sosyal medya paylaşımı nedeniyle uygulanan yer değişikliği işlemi de Bolu İdare Mahkemesi'nin 2023/1467 E., 2024/571 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Mahkeme kararında, öğretmenin paylaşımında kimseye hakaret etmediği, herhangi bir kişiyi veya kurumu hedef göstermediği ve paylaşımın çalışma düzenini bozucu nitelikte olmadığı belirtildi.

Ayrıca, davacının eyleminin disiplin yönünden değerlendirildiği ve uyarı cezasının da iptal edildiği göz önünde bulundurulduğunda, kurumda kamu düzenini bozduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme, öğretmenin aynı kurumda çalışmaya devam etmesinin çalışma barışını ve kamu hizmetini olumsuz etkileyeceğine dair somut bir tespit bulunmadığını belirterek, yer değişikliği işleminin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Sonuç ve Değerlendirme

Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği bu kararlar, TES üyesi öğretmenin sosyal medya paylaşımı nedeniyle haksız yere cezalandırıldığını ve görev yerinin değiştirildiğini ortaya koydu.

Mahkeme, her iki işlemde de hukuka ve mevzuata aykırılık olduğunu belirterek, öğretmenin görevine iade edilmesine ve verilen cezaların iptaline karar verdi.