Mecliste bulunan kanun teklifi ile Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranının 25.000 puan artırılması suretiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleriyle eşit duruma getirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan düzenlenmeyle 25000* 0,433684 = 10 bin 842 TL artış sağlanmaktadır.

Yargıda Birlik Derneği bir açıklama yaparak "düzenlemenin tüm hakim ve savcıları da kapsayacak kademeli bir iyileştirme yapılması için, Derneğimizce ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

TBMM'nin gündeminde olan yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri arasında var olan özlük hakları ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik yasal düzenlemede, yüksek mahkemelere üye seçilme niteliğini haiz olanlarla birlikte tüm hakim ve savcıları da kapsayacak kademeli bir iyileştirme yapılması için, Derneğimizce ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Sayın üyelerimize saygıyla duyurulur."

yargida-birlik

Yargıçlar Sendikası da bir açıklama yaparak sadece yüksek yargı üyelerine zam yapılmasına karşı çıktı. Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

TBMM ne sevk edilen torba yasa teklifi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yargı bölümündeki düzenlemelere aykırı sonuçlar doğuran maddeler eklendiği, incelenmesinden anlaşılmıştır.

Düzenleme, Yargı içerisinde ayrıcalıklı bir sınıf yaratma çalışmasının eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Yargıyı ayrı bir erk olarak düzenlemiştir .Yargıtay ve Danıştay ile ilgili olan bölümlerde bu kurumların işleyişini Anayasa’da yer alan mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceğini belirlemektedir

Yargıtay ve Danıştay üyeleri Hsk tarafından ilk derece mahkemeleri ve cumhuriyet savcıları arasından seçilmektedir. Kanuni düzenlemeye göre tek kriter 1.sınıf olmaktır. Daire başkanlarıdayine Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçtiği kişilerden oluşmaktadır.

1.sınıf olan,Yargıtay ve Danıştay üyesi olma yeterliliğine sahip yargıç ve Cumhuriyet Savcıları ile arada fark yaratmak gayreti hukuk içinde karşılık bulamamakta, Yargının kaybettiği saygınlığına kavuşmak hayalini kuranların çalışma ve iş barışını bozmak olarak nitelendirilmektedir.

Elbette yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı çekilmektedir. Bu sıkıntıyı çekenler adliye çalışanları, mesleğin başında olan yargıç ve cumhuriyet savcıları,emekli yargı mensupları ve ilk derece mahkemesinde görev yapanlardır.

İlk derece mahkemelerinde görev yapanların teminatsiz olduğu gerçeği de dikkate alındığında ateş hattı olarak tanımlanabilecek çalışma koşulları nedeniyle bu düzenlemenin dışında tutulması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmesi ve öncelikli olarak Yargı nın 3.erk olduğu Anayasal düzenlemeye uygun olarak daha önce sağlık uygulaması olarak getirilen ayrıcalıklı durumuda ortadan kaldıracak kapsamlı bir şekilde Yasal düzenleme için çalışma yapılması gerekliliğini tekrarlıyoruz

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Editör: Güler Sağlam