Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Tunç, anayasa, kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle belirlenen yetkilerin tam olarak geçerli olduğunu vurguladı.

Anayasa ve Kanunlarla Uyumlu Düzenlemeler

Bakan Tunç, 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verildiğini ifade etti.

Bu çerçevede hazırlanan 703 sayılı KHK’nın, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK’nın bazı hükümlerini iptal ettiğini ancak tümünün iptalini reddettiğini belirten Tunç, iptal edilen hükümler için kanun koyucuya 12 aylık süre tanındığını söyledi.

Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi! Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi!

Cumhurbaşkanının Atama Yetkisi

Tunç, Anayasanın 104. maddesine göre üst kademe kamu yöneticilerinin atama görevinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu ve bu atamaların usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini belirtti. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlükte olduğunu vurgulayan Tunç, “Çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilerinin geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır,” dedi.

Yasa ve Kararnamelerin Geçerliliği

Bakan Tunç, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK’nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlayarak bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini, KHK’nın tümünün iptali istemini ise reddettiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirtti.

Eleştirilere cevap verdi

Tunç, çeşitli platformlarda dile getirilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden doğan yetkilerin geçersiz olduğu veya yok sayıldığı yönündeki yorumların gerçek dışı olduğuna dikkat çekti.

Anayasa, kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle belirlenen yetkilerin tam olarak geçerli olduğunu ve bu konuda herhangi bir hukuki boşluğun bulunmadığını vurguladı.

Yeni Hükümet Sistemi ve Yetkiler

Yeni hükümet sistemi kapsamında, Cumhurbaşkanının atama ve diğer yetkilerinin anayasa ve kanunlarla uyumlu olarak kullanıldığını belirten Tunç, bu yetkilerin herhangi bir şekilde geçersiz olmadığını ifade etti.

Ayrıca, üst kademe kamu yöneticilerinin atama sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini ve bu düzenlemenin yürürlükte olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bakan Tunç’un bu açıklamalar ile Yetkilerin anayasa ve kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasında herhangi bir hukuki engel bulunmadığını belirterek, konuya açıklık getirdi.