BİSAM'ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için yapması gereken harcama miktarı aylık 12,034 Türk Lirası olarak hesaplandı. 

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ağustos 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırlarını güncelledi. BİSAM'ın son verilerine göre, günlük yaşam maliyeti 400 lira, açlık sınırı 12 bin 34 lira ve yoksulluk sınırı ise 40 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına ve 2003 fiyatlarına dayalı olarak hesaplanan bu verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir beslenme için aylık yapması gereken minimum harcama miktarı Ağustos 2023 için 12 bin 34 lira olarak hesaplandı.

Bu tutar, sadece gıda harcamalarını içermekte olup, ailenin temel besin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari tutarı yansıtmaktadır. Yoksulluk sınırı ise hanehalkının toplam tüketim harcamaları dikkate alınarak hesaplanmış olup 41 bin 626 lira olarak açıklandı.

Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması 3 bin 301 lira olarak belirlendi. Benzer şekilde, yetişkin bir kadın için bu miktar 3 bin 145 lira, 15-18 yaş arası bir gencin için 3 bin 391 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 197 lira olarak hesaplandı. Dolayısıyla, ailenin sağlıklı bir şekilde beslenmesinin toplam aylık maliyeti 12 bin 34 lira olarak tespit edildi.