A Haber tarafından yapılan açıklamalara göre, 2024 yılında asgari ücret, en düşük 14,036 TL'den başlayacak ve en yüksek 18,813 TL'ye kadar çıkabilecek. İşte A Haber'in 2024 asgari ücret zammı için sızdırdığı 5 formül:

1-Enflasyon Oranına Göre Artış: Enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenecek olan bu formül, fiyatların artışına göre asgari ücreti güncellemeyi hedefliyor.

2-Gelir Dağılımı İlkelerine Dayalı Zam: Gelir dağılımını iyileştirmeye odaklanan bu formül, asgari ücreti daha adil bir şekilde belirlemeyi amaçlıyor.

3-Maaş ve İşsizlik Desteği Etkisi: İşsizlik desteği ve maaşlar gibi faktörler göz önüne alınarak hesaplanan bu formül, iş gücü piyasasındaki dinamiklere odaklanıyor.

4-Sosyal Yardımlarla Desteklenen Asgari Ücret: Bu yaklaşım, asgari ücreti, sosyal yardımlarla desteklenen bir miktar olarak belirlemeyi öngörüyor.

5-Ekonomik Büyüme Esaslı Zam: Ekonomik büyüme ve ülke geliri gibi faktörlere dayanan bu formül, asgari ücreti ekonominin genel performansına bağlı olarak artırmayı amaçlıyor.

A Haber'in açıkladığı bu formüller, asgari ücret zammının nasıl şekillenebileceği konusunda bir fikir sunuyor. Ancak son karar, hükümetin ve ilgili tarafların müzakereleri sonucunda belirlenecektir.