Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni asgari ücreti 11.402 TL olarak belirledi.

Önümüzdeki hafta, seçim öncesi yapılan açıklama doğrultusunda en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, kamuda en düşük işçi ücretinin 22 bin liraya çıkartılmasının ardından gündeme geldi.

Memur maaşları ile asgari ücretler arasındaki denge 2015 yılından sonra bozulmaya başladı. Memur maaşlarındaki ortalama artışlar bu yılın ocak ayına kadar olan dönemde enflasyona paralel gerçekleşirken, asgari ücretin 2016 yılından itibaren enflasyonun üzerinde artması asgari ücret ile memur maaşı arasındaki makası daralttı.

2015 yılı temmuz ayında net asgari ücret 1000 TL iken, öğretmen maaşı 2.982 TL, doktor maaşı 3.734 TL, polis maaşı 3.165 TL, hemşire maaşı 2.568 TL idi.

Hemşire maaşı 2015 yılında asgari ücretin 2,6 katı iken 2022 yılı temmuz ayında 1,9 katına geriledi. Doktor maaşı da asgari ücretin 3.7 katından 2.7 katına geriledi. Polis maaşı asgari ücretin 3.2 katından 2.4’e geriledi. (Karşılaştırmalarda evli, eşi çalışmayan, iki çocuk için aile yardımı alan memurlar esas alındı).

Ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı olarak normalde yüzde 15.32 oranında zam yapılması gerekiyordu. Ancak, TBMM’de kabul edilen kanunla maaş zammı yüzde 30’a çıkartıldı. Memura 14.68 puan refah zammı yapıldı.

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan bu ilave zamlar asgari ücret – memur maaşı dengesindeki bozulmayı gidermedi ama daha fazla bozulmasını önledi. Refah zammı yapılmasaydı denge daha fazla bozulacaktı ve memur maaşları ile asgari ücret birbirine daha da yaklaşacaktı.

2015’TEKİ DENGE SAĞLANACAK MI?

En düşük memur maaşlarına yapılacak artışın tüm memurlara aynı oranda yansıması bekleniyor. Artışın nasıl yapılacağı bu hafta belli olacak. Yeni asgari ücretin 11.402 lira olması kararlaştırıldı.

Asgari ücretin 11.402 lira olmasıyla 2015 yılındaki dengenin sağlanabilmesi için hemşire maaşının 28.248 TL, doktor maaşının 41.074 TL, öğretmen maaşının 32.802 TL, polis maaşının 34.815 TL, olması gerekiyor.

Memur maaşları ile asgari ücret dengesi nasıl sağlanır?
Birim: TL 2015 Temmuz maaşları ve net Asgari Ücret Temmuz 2015'teki maaşların A.Ücrete oranı Ocak 2023 memur maaşları Net asgari ücret 11.000 TL olursa
Net Asgari ücret 1.000
Genel Müdür (1/4) 7.426 7,4 katı 45.512 81.687
Şube müdürü (Lisans) 3.878 3,9 katı 20.377 42.658
Öğretmen (1/4) 2.982 3 katı 15.446 32.802
Başkomiser (3/1) 3.572 3,6 katı 21.157 39.292
Polis memuru (8/1) 3.165 3,2 katı 18.897 34.815
Uzman doktor (1/4) 4.524 4,5 katı 21.768 48.764
Doktor (7/1) 3.734 3,7 katı 20.773 41.074
Hemşire (8/1) 2.568 2,6 katı 15.874 28.248
Mühendis (Büro 1/4) 3.960 4 katı 20.940 43.560
Profesör (1/4) 6.393 6,4 katı 33.456 70.323
Vaiz (1/4) 3.022 3 katı 16.268 33.242
Avukat (1/4) 4.689 4,7 katı 19.621 51.579
En düşük memur maaşı 2.191 2,2 katı 12.366 24.101
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur için aile yardımı dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2015’TE ASGARİ ÜCRETİN 2.2 KATI İDİ

Eşi çalışmayan 2 çocuklu memurun aile yardımı dahil aldığı maaş 2015 yılında net asgari ücretin 2.2 katına karşılık geliyordu. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 12.366 TL düzeyinde. 2015’teki dengenin korunabilmesi için bu memurun maaşı 11 bin liralık asgari ücret senaryosunda 24.101 TL, 12 bin liralık asgari ücret senaryosunda ise 26.292 TL olması gerekiyor.

Bekâr bir işçi için en düşük memur maaşı ise halen 11.837 TL. En düşük memur maaşının bekâr bir kişi için 22 bin liraya çıkartılması, maaşlara yüzde 85 oranında zam yapılması anlamına geliyor. Tüm memur maaşlarına bu oranda zam yapılması halinde 2015 yılındaki asgari ücret dengesine ulaşılamamakla birlikte dengedeki bozulma büyük ölçüde düzeltilmiş olacak.