Yayınlanan duyuruda, başvurusu uygun görülen personel listesinin ilan edildiği belirtildi. Ancak, uygun görülen personel sayısının kura çekimi için yeterli olmadığından dolayı kura çekiminin yapılmayacağına vurgu yapıldı. 

Duyuruda ayrıca, başvurusu uygun görülenlerin atama işlemlerinin gerçekleştirileceği ve ilgili duyurunun web sitesinde ayrıca yayınlanacağı ifade edildi.

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Başvurusu uygun görülen personel listesi