DİSKAR Araştırma Raporuna göre, 2002 yılında ortalama emekli aylığının kişi başı GSYH oranı %46.4 iken 2024 yılında bu oran %27.7’ye geriledi

Raporla ilgili Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur açıklamada bulunarak, 2002 yılında %36.6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranının Aralık 2023 döneminde %55.3’e yükseldiğini söyledi.

Bir hekimin emekli olduktan sonra çalışırken aldığı paranın %80’ini alamadığını söyleyen Tabip Odası Başkanı şöyle konuştu:

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur, hekimlerin emeklilik sonrası gelirlerinin çalıştıkları döneminkiyle kıyaslandığında ciddi şekilde azaldığını belirtti. Baytemur, emekli hekimlerin aldığı gelirin, çalıştıkları dönemdeki gelirlerinin yalnızca yarısı kadar olduğunu ifade etti. Bunun nedeninin, teşvik, taban ücreti, ek ödeme gibi unsurların emeklilik maaşına yansıması olduğunu açıkladı.

2024 1. dönem TUS sınav sonuçları açıklandı 2024 1. dönem TUS sınav sonuçları açıklandı

Baytemur, bakanlığın emeklilik yaşını uzatmasının ve 65-72 yaş arası hekimleri göreve çağırmasının, hekimlerin emekli olma isteğini azalttığını vurguladı. Hekimlerin düşen emekli maaşları nedeniyle emekli olmayı tercih etmediklerini belirten Baytemur, "Yoksa insanlar, 70 yaşında neden çalışsın?" sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, bakanlığın açtığı 65-72 yaş arası kadroları tercih eden hekimlerin bile emekli maaşlarını alamadığını ve bu yaş grubundaki hekimlerin performans gibi ek ödemeleri de alamadıklarını dile getirdi.