Torba yasasının TBMM onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulması beklenirken, vatandaşlar torba yasa maddelerini  araştırıyor.

Meclis tarafından onaylanması beklenen torba yasa maddeleri, yasalaştığı takdirde memurların unvanları, görevleri, sorumlulukları ve hizmet sürelerine bağlı maaşlarını etkileyecek. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yasalaştığında 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

Torba yasası kapsamında, 90 bin taşeron kadrosu, 3600 ek gösterge, ev hanımlarının emekliliği gibi birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik ise EYT düzenlemesi sonrasında önemli bir gündem maddesi haline geldi. Ancak resmi bir açıklama olmamasına rağmen, kademeli emeklilikle ilgili beklentiler gün geçtikçe artıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal güvenlikle ilgili mevcut bir çalışmanın olmadığını belirtse de, gelecekte bu konuda bir düzenleme olabileceğini ifade etti. Bu açıklama, kademeli emekliliğin henüz resmi bir şekilde Torba Yasa'da yer almadığını gösteriyor.