Yargıtay'dan Emsal Karar: Döviz Borçları Türk Lirası ile Ödenecek Yargıtay'dan Emsal Karar: Döviz Borçları Türk Lirası ile Ödenecek

Sağlık Bakanlığında görev yapan eğitim görevlisi uzman tabip, Diş Tabibi ve lisans ya da önlisans ile lise mezunu sağlık personelleri ile diğer personeller için zamlı 1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 dönemi için nöbet ücretleri ayrı ayrı hesaplandı. 

Sağlık personeli nöbet ücretleri 

Hemşire kadrosunda görev yapan ön lisans ya da lisans mezunu bir personeli normal nöbet ücreti 90,09 TL olurken, aynı personelin acil Servis, ameliyathane, yoğun bakım gibi riskli birimde nöbet tutması halinde nöbet ücreti 135,14 TL olmuştur. Yine lisans ya da ön lisans mezunu bir sağlık personelinin resmi ve dini bayram nöbet ücreti ise 56,90 2 TL olarak hesaplanırken özellikli birim olarak bilinen acil Servis, diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakımda resmi ve dini bayram tatillerinde tutulan nöbet ücreti 112,61 TL olarak belirlenmiştir.

Uzman tabip nöbet ücreti 2024

Uzman tabiplerin normal nöbet ücreti 114,15 TL olurken riskli birim nöbet ücretleri ise 216,22 TL, resmi ve dini bayram nöbet ücreti 180,18 TL, resmi ve dini bayramlarda acil Servis gibi riskli birimlerde tutulan nöbet ücreti ise 270,27 TL olmuştur .

Pratisyen hekim nöbet ücreti

Pratisyen hekim ile tıpta uzmanlık tüzüğüne göre mezun olan çalışanların normal nöbet ücreti 130,63 TL olurken, riskli birim nöbet ücretleri ise 195,95 TL, resmi ve dini bayram nöbet ücretleri 163,29 TL ile resmi ve dini bayramlarda tutulan riskli biriyim nöbet ücreti ise 244,94 TL olarak belirlenmiştir. 

Eczacı nöbet ücreti

Diş Tabibi ve Eczacı unvanı ile görev yapan personelin normal nöbet ücreti 117,11 TL, riskli bir nöbet ücreti 175,68 TL, resmi ve dini bayram nöbet ücreti 146,40 TL ile özellikli birim olarak kabul edilen ameliyathane gibi yerlerde çalışan Diş Tabibi eczacının resmi ve dini bayram riskli nöbet ücreti 219,60 TL olarak hesaplandı. 

Lise hemşire nöbet ücreti

Lise mezunu bir hemşirenin normal nöbet ücreti ise 76,57 TL olurken aynı hemşirenin riskli birim nöbet ücreti 114,86 TL, resmi ve dini bayram nöbet ücreti 95,72 TL resmi ve dini bayramlarda acil Servis ameliyathane ve yoğun bakımlarda çalışan Personelin nöbet ücreti ise 143,58 TL olarak hesaplandı.

Şoför, VHKİ, Teknisyen Nöbet Ücreti

Sağlık personeli haricindeki diğer personellerin normal nöbet ücreti ise 58,56 TL olurken riskli birim nöbet ücretleri ise 87,84 TL, resmi ve dini bayramlarda riskli birimlerde çalışan diğer personelin nöbet ücreti 73,20 TL olurken resmi ve dini bayramlarda normal birimlerinde görev yapan personelin bir saatlik nöbet ücreti 109,80 TL olarak belirlendi.

Temmuz 2024 Zamlı Nöbet Ücretleri

Unvan Normal Riskli Birim Bayram Riskli Birim + Bayram
Eğitim Görevlisi 144.15 TL 216.22 TL 180.18 TL 270.27 TL
Baş Asistan 144.15 TL 216.22 TL 180.18 TL 270.27 TL
Uzman Hekim 144.15 TL 216.22 TL 180.18 TL 270.27 TL
Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi 130.63 TL 195.95 TL 163.29 TL 244.94 TL
TUTG Uzman 130.63 TL 195.95 TL 163.29 TL 244.94 TL
Diş Hekimi 117.11 TL 175.68 TL 146.4 TL 219.6 TL
Eczacı 117.11 TL 175.68 TL 146.4 TL 219.6 TL
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 90.09 TL 135.14 TL 112.61 TL 168.92 TL
Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 76.57 TL 114.86 TL 95.72 TL 143.58 TL
Memur 58.56 TL 87.84 TL 73.2 TL 109.8 TL
VHKİ 58.56 TL 87.84 TL 73.2 TL 109.8 TL
Teknisyen 58.56 TL 87.84 TL 73.2 TL 109.8 TL
Hizmetli 58.56 TL 87.84 TL 73.2 TL 109.8 TL
Yardımcı Hizmetler 58.56 TL 87.84 TL 73.2 TL 109.8 TL