Tercih başvuruları, 27 Mayıs 2024 tarihi saat 18:00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden sisteme erişim sağlayarak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

 2024 Yılı Unvan Değişikliği Kurası Başvuruları Başladı

2024 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası için ilan metni ve münhal kadrolar yayımlandı. Uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanacaklar için başvurular başladı.

Genel Esaslar

1. Kura Başvuruları: Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden, kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2. Başvuru Süreci: Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. Başvuru Formu: Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

DHY Kurası Mazeret Başvurusu EKİP Kılavuzu: Adım Adım Rehber DHY Kurası Mazeret Başvurusu EKİP Kılavuzu: Adım Adım Rehber

4. Başvuru İptali: Başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin, 28 Mayıs 2024 Salı - 12 Haziran 2024 Çarşamba saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaktır.

5. İtirazlar: İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar EKİP üzerinden ilan edilecektir.

6. Hizmet Belgeleri: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, başvuru formuna ek olarak halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin bir örneğini PDF formatında sisteme elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

7. Tercihler: Başvuru yapacak adaylar, EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecektir.

8. Yerleştirme İşlemi: Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

9. Genel Kura: Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Kuraya Başvurabilecek Adaylar ve Aranan Şartlar

1. Kamu Personeli: Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.

2. Sözleşmeli Aile Hekimi: 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak mezun olup; diplomaları tescil edilen ve devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlar başvurabileceklerdir. Ancak, bu kapsamda olanlardan; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olup, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, sadece SAHU kapsamında ilan edilen münhal yerlerden kadrolarının bulundukları il veya sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları ilden herhangi birisini seçerek o ilde açılan münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir.

3. Kadro ve Pozisyon: Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.

4. Diploma ve Belgeler: Kuraya başvurmak isteyen adayların; diploma veya uzmanlık belgelerinin kura son başvuru tarihi ve saatine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olması gerekir.

5. Aday Memurlar: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak çalışanlar ile aylıksız izinde olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Muvafakat: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin atamaları, ilgili kurumlarından muvafakatleri alındıktan sonra yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Kurası Takvimi

1. Başvuruların Alınması: 21 Mayıs 2024 Salı - 27 Mayıs 2024 Pazartesi saat 18.00’e kadar.

2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları: 6 Haziran 2024 Perşembe.

3. İtirazların Alınması: 6 Haziran 2024 Perşembe - 7 Haziran 2024 Cuma saat 18.00’e kadar.

4. İtiraz Sonuçlarının İlanı: 13 Haziran 2024 Perşembe.

5. Kura Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma.

Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz. Daha fazla bilgi ve başvurular için [EKİP](https://ekip.saglik.gov.tr) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İlan Metni

Münhal Kadrolar

Tercih Basvurusu