Kamu görevlilerine yapılacak zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge yayımlandı.

Memura Toplu Sözleşme İkramiyesi 642 TL Oldu! Memura Toplu Sözleşme İkramiyesi 642 TL Oldu!

Bilindiği üzere, 3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımianmış olan 31/8/2023 tarihli ve 202311 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılanfıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyonfarkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/7/2024 - 31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ı54 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,907796), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (14,208727), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme
katsayısı ise (0,287892)
olarak belirlenmiştir.