İcap nöbeti ücreti alabilmek için nöbet süresinin kesintisiz olarak en az 12 saat olması gerekmektedir. Bu sürenin altında kalan nöbetler için icap nöbeti ücreti ödenmemektedir. Ayrıca, en fazla ödenecek icap nöbet süresi ise 120 saattir.

2024 Temmuz ayında icap nöbet ücreti ne kadar olacak?

Bu sorunun cevabı, sağlık çalışanlarının merak ettiği konulardan biri. İcap nöbet ücreti, sağlık personelinin mesai saatleri dışında görev yapması karşılığında ödenen ek bir ücrettir.

Hakimler ve Savcılardan 62 Bin TL Maaşa Tepki: ‘Anayasa Mahkemesinden Döner’ Hakimler ve Savcılardan 62 Bin TL Maaşa Tepki: ‘Anayasa Mahkemesinden Döner’

İcap nöbeti ücreti talep etmek isteyen personelin, nöbet süresinin en az 12 saat kesintisiz olarak devam etmesi şarttır. Bu süreyi aşmayan nöbetler için icap nöbeti ücreti ödemesi yapılmamaktadır. Bununla birlikte, icap nöbeti ücreti alınabilecek maksimum nöbet süresi 120 saattir.

İcap nöbet ücreti, her yıl Ocak ve temmuz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen katsayılara göre hesaplanır. 2024 yılı temmuz zammıyla geçerli olan icap nöbet ücreti; 

Zamlı icap nöbet ücreti

  • Uzman hekimler normal günler için: 57,66 TL

Bayram icap nöbet ücreti

  • Uzman hekimler bayram günler için: 72,07 TL

Örneğin, bir uzman hekim Temmuz ayında 10 saat icap nöbet tutmuş olsun. Bu durumda, icap nöbet ücreti şöyle hesaplanır:

- İcap nöbet ücreti = 57,66 X 10= 576,60 TL

Bu hesaplama, icap nöbet tutulan gün sayısına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bazı durumlarda icap nöbet ücretine ek olarak yol yardımı da verilebilir.

İcap nedir? İcap nöbetleri

İcap nöbeti, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 42. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman sayısı, nöbet tutacak miktarlardan az olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Aylık ev nöbet listeleri hazırlanır ve ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi gereksinimlerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye ve her davette kuruma gelmeye mecburdur."

Bayram icap nöbet ücretleri

İcap nöbeti tutan sağlık personeline ödenecek ücret ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-33. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre icap nöbeti tutanlara, normal nöbet ücreti olarak belirlenen tutarın %40'ı oranında icap nöbet ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Sağlık icap nöbet ücretleri

Sağlık personelinin icap nöbeti tutmaları durumunda, normal nöbet ücretinin %40'ı oranında ek bir ücret alacakları belirtilmektedir. Bu şekilde, sağlık personelinin icap nöbetlerine katılımları teşvik edilmek istendiği söylense de verilen komik icap nöbet tutarları ortadadır. 

Sağlık personelinin 2024 yılı temmuz-aralık arası dönemde alacağı icap nöbeti ücreti aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Unvan

Normal Nöbet Ücreti

Dini Bayram Günleri

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

30,36-TL

36,43-TL

Güncel icap nöbet ücreti

İcap nöbeti, uzman sayısı nöbet tutacak miktarlardan az olan kurumlarda sırayla tutulan bir nöbet türüdür. Ev nöbetçisi olarak görevlendirilen sağlık personeli, mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi gereksinimlerinden sorumludur. Ayrıca, akşam vizitlerini yapma, mesai dışında bulunduğu yeri bildirme ve kuruma davet edildiğinde katılma gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

2024 Yılı Temmuz - Aralık Dönemi İcap Ücretleri

Unvanlar Normal İcap Riskli Birim İcabı (Acil Servis, Diyaliz, Ameliyathane, Yoğun Bakım) Resmi ve Dini Bayram İcap Dini Bayram Riskli Birim İcabı (Acil Servis, Diyaliz, Ameliyathane, Yoğun Bakım)
Eğitim Görevlisi 57,66 TL 72,07 TL
Başasistan 57,66 TL 72,07 TL
Uzman Tabip 57,66 TL 72,07 TL

Not: Yukarıdaki rakamlar 1 saatlik ücretlerdir.