Sağlık personeli nöbet ücretleri 1 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hesaplanmaya başlandı.  

Sağlık çalışanları için nöbet ücretleri, personelin unvanına ve çalışmanın normal ya da bayram günlerinde yapılmasına göre farklılık göstermektedir. 2024 yılı için Sağlık Bakanlığı Nöbet Yönetmeliği kapsamında belirlenen güncel nöbet ücretleri, Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte yeniden düzenlendi.

2024 Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Detayları

2024 Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Detayları

Temmuz 2024 Zamlı Nöbet Ücretleri

Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, sağlık personelinin nöbet ücretleri güncellenmiştir. Aşağıdaki tabloda, unvanlara göre saatlik nöbet ücretlerini bulabilirsiniz:

Bu artışlarla birlikte doktor ve hemşirelerin yeni nöbet ücretleri netleşti.

Temmuz 2024 Zamlı Nöbet Ücretleri

Unvan Normal Riskli Birim Bayram Riskli Birim + Bayram
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 90.09 TL 135.14 TL 112.61 TL 168.92 TL
Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 76.57 TL 114.86 TL 95.72 TL 143.58 TL
Lisans Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri 90.09 TL 135.14 TL 112.61 TL 168.92 TL
Hemşire (Lisans - Önlisans Mezunu) 90.09 TL 135.14 TL 112.61 TL 168.92 TL
Hemşire (Lise Mezunu) 76.57 TL 114.86 TL 95.72 TL 143.58 TL

Doktor Saatlik Nöbet Ücretleri nöbet ücretleri

Eğitim Görevlisi Nöbet Ücreti 2024

Eğitim Görevlisi unvanına sahip sağlık personeli için saatlik nöbet ücreti 144.15 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bu ücret 216.22 TL’ye, bayram günlerinde ise 180.18 TL’ye çıkmaktadır. Eğer riskli birimde bayram nöbeti tutulursa, saatlik ücret 270.27 TL olarak ödenmektedir.

Baş Asistan Nöbet Ücreti 2024

Baş Asistan unvanı için nöbet ücreti saatlik 144.15 TL’dir. Riskli birimlerde nöbet ücreti 216.22 TL, bayram günlerinde 180.18 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 270.27 TL olarak ödenmektedir.

Uzman Hekim Nöbet Ücreti 2024

Uzman Hekim unvanı için nöbet ücreti saatlik 144.15 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 216.22 TL, bayram günlerinde 180.18 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 270.27 TL olarak ödenmektedir.

Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi Nöbet Ücreti 2024

Pratisyen Hekim veya Araştırma Görevlisi unvanına sahip personel için nöbet ücreti saatlik 130.63 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 195.95 TL, bayram günlerinde 163.29 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 244.94 TL olarak ödenmektedir.

Doktor Nöbet Ücreti 2024

Doktor unvanı için nöbet ücreti saatlik 130.63 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 195.95 TL, bayram günlerinde 163.29 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 244.94 TL olarak ödenmektedir.

TUTG Uzman Nöbet Ücreti 2024

TUTG Uzman unvanına sahip sağlık personeli için nöbet ücreti saatlik 130.63 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 195.95 TL, bayram günlerinde 163.29 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 244.94 TL olarak ödenmektedir.

Diş Hekimi Nöbet Ücreti 2024

Diş Hekimi unvanı için nöbet ücreti saatlik 117.11 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 175.68 TL, bayram günlerinde 146.4 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 219.6 TL olarak ödenmektedir.

Hemşire ve Diğer Sağlık Personeli Saatlik Nöbet Ücretleri

Lisans ve Önlisans Sağlık Personeli nöbet ücretleri:

Lisans veya önlisans mezunu sağlık personeli için nöbet ücreti saatlik 90.09 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 135.14 TL, bayram günlerinde 112.61 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 168.92 TL olarak ödenmektedir.

Lise veya Dengi Sağlık Personeli nöbet ücretleri:

Lise dengi öğrenim görmüş sağlık personeli için nöbet ücreti saatlik 76.57 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 114.86 TL, bayram günlerinde 95.72 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 143.58 TL olarak ödenmektedir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Ödenen Yemek Bedeli Ücretleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Ödenen Yemek Bedeli Ücretleri

Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler nöbet ücretleri:

Memur unvanı için nöbet ücreti saatlik 58.56 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 87.84 TL, bayram günlerinde 73.2 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 109.8 TL olarak ödenmektedir.

Bu veriler ışığında, 2024 yılı 2. dönemi olan (1 Temmuz - 31 Aralık 2024) için sağlık personelinin nöbet ücretlerinde artışlar sağlanmıştır. Güncel ücretler, çalışanların görev yaptıkları birim ve unvanlarına göre belirlenmiştir.

Uzman Mutemet ekibimiz tarafından hazırlanan sağlık personeli nöbet ücretleri detaylarına baktığımızda, ücretlerde 2 farklı artışın gerçekleştiği görülüyor.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri 2024

Nöbet ücretleri, belirlenmiş katsayılar ve formüllerle hesaplanmaktadır. Nöbet ücreti hesaplama modülü ile nöbet ücretlerinizi kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Nöbet Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Örneğin, 6 gün nöbet tutmuş bir çalışanın ilk 2 gün normal nöbet, ortadaki 2 gün riskli birim nöbeti, son 2 gün ise bayram nöbeti olarak değerlendirilir ve bu şekilde hesaplama yapılır.

130 Saat Üzeri Nöbetler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Madde 33. maddesi gereğince, 130 saat üzerindeki nöbetler için ödeme yapılmamaktadır. Ay içerisinde tutulan nöbetler 130 saate kadar ödenir ve fazlası için ödeme yapılmaz.

Nöbet Ücreti Nedir?

Nöbet, sağlık çalışanlarının mesai saatleri dışında hizmetlerin devamı için düzenlenen çalışma şeklidir. Yataklı tedavi kurumları, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri gibi kurumlarda nöbet tutan sağlık personeline ek ödeme yapılır. Bu ek ödemeye nöbet ücreti denir.

Riskli Birim Nedir?

Riskli birimler, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş kriterlere göre seçilen ve diğer birimlere göre daha fazla risk taşıyan birimlerdir. Ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, acil servis gibi bölümler riskli birimler arasında yer alır.

Bayram Nöbeti Nedir?

Bayram nöbetleri, ulusal ve dini bayramlarda tutulan nöbetlerdir. Bu nöbetler için yapılan ödemeler, normal nöbet ücretlerine göre arttırımlı olarak hesaplanır.

Kimler Nöbet Ücreti Alabilir?

Nöbet ücreti hesaplama modülü ile doktor, eczacı, hemşire gibi farklı sağlık personelinin nöbet ücretleri hesaplanabilir. 2024 yılı için belirlenen nöbet ücretleri, enflasyon karşısında yeterli bulunmamakta ve sağlık çalışanları tarafından iyileştirilmesi talep edilmektedir.

Hemşire nöbet ücretleri ne kadar oldu?

Hemşire nöbet ücretleri de 2024 yılında memurlara yapılan maaş artışından sonra güncellendi. Hemşire nöbet ücreti, sağlık memuru nöbet ücreti gibi sorularla sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadar oldu? şeklinde meraklı soruların cevabı ise aşağıdaki düzenlediğimiz tabloda yer alıyor.

Lisans Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri

Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan sağlık personellerinin unvan ayrımı olmaksızın derece kademelerine göre gerçekleşen nöbet ücretleri hesaplaması 2024 yılı ikinci 6 ayı için belli oldu. Lise mezunu bir sağlık personeli ile önlisans ya da Lisans mezunu sağlık personeli nöbet ücretlerinde ise ciddi bir fark bulunmaktadır. Nöbet ücreti saatlik 76.57 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 114.86 TL, bayram günlerinde 95.72 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 143.58 TL olarak ödenmektedir.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Hastane

Sağlık personeli nöbet ücretleri hastane sağlık tesisinde çalışan sağlık personellerine ödenmektedir. 2024 sağlık personeli nöbet ücretleri hesaplarında yapılan zamlardan sonra önemli değişiklikler yaşandı. Pratisyen Hekim veya Araştırma Görevlisi unvanına sahip personel için nöbet ücreti saatlik 130.63 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 195.95 TL, bayram günlerinde 163.29 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 244.94 TL olarak ödenmektedir.

Hemşire nöbet ücretleri 2024

Hemşireler ve diğer sağlık teknikerleri gibi sağlık personeli için de nöbet ücretleri öğrenim durumlarına göre farklılık gösteriyor. Lisans veya önlisans mezunu hemşireler için nöbet ücreti saatlik 90.09 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 135.14 TL, bayram günlerinde 112.61 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 168.92 TL olarak ödenmektedir.

Sağlık personeline yapılan nöbet iyileştirmelerinin ardından çalışanlarının motivasyonu ve çalışma şartlarında herhangi bir değişiklik görülmedi. Sağlık personelinin fedakar çalışmaları ve pandemi sürecindeki çabaları göz önünde bulundurularak yapılacak artışlar beklenmektedir.

Hemşire nöbet ücretleri 2024 yılı

Hemşire kadrosunda görev yapan ön lisans ya da lisans mezunu bir sağlık personelinin normal nöbet ücreti 90,09 TL olarak belirlenirken, aynı personelin riskli birimlerde, örneğin acil servis, ameliyathane veya yoğun bakımda nöbet tutması durumunda nöbet ücreti  135,14 TL olarak ödenecektir. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan hemşirelerin ücretleri ise 112.61 TL olarak hesaplanmaktadır. Özellikli birimler olarak bilinen acil servis, diyaliz, ameliyathane ve yoğun bakım gibi yerlerde resmi ve dini bayram tatillerinde nöbet tutan hemşirelerin ücreti ise 168.92 TL olarak belirlenmiştir.

Uzman tabip nöbet ücretleri

Uzman Hekim unvanı için nöbet ücreti saatlik 144.15 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 216.22 TL, bayram günlerinde 180.18 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 270.27 TL olarak ödenmektedir.

Tabip nöbet ücretleri

Pratisyen Hekim veya Araştırma Görevlisi unvanına sahip personel için nöbet ücreti saatlik 130.63 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 195.95 TL, bayram günlerinde 163.29 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 244.94 TL olarak ödenmektedir.

Diş tabibi nöbet ücretleri

Diş Hekimi unvanı için nöbet ücreti saatlik 117.11 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 175.68 TL, bayram günlerinde 146.4 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 219.6 TL olarak ödenmektedir.

Hemşire nöbet ücretleri lise mezunu

Lise mezunu hemşireler için nöbet ücreti saatlik 76.57 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 114.86 TL, bayram günlerinde 95.72 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 143.58 TL olarak ödenmektedir.

Diğer sağlık personeli nöbet ücretleri

Memur unvanı için nöbet ücreti saatlik 58.56 TL’dir. Riskli birimlerde bu ücret 87.84 TL, bayram günlerinde 73.2 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimde bayramda tutulan nöbetlerde ise saatlik ücret 109.8 TL olarak ödenmektedir.

2023 TEMMUZ -ARALIK NÖBET ÜCRETLERİ

Yukarıda detaylarıyla paylaştığımız tablo ve özet bilgilerde 2024 yılı sağlık personeli nöbet ücretleri bilgilerini paylaştık. Meraklısı için 2023 yılı son döneminde ödenen nöbet ücretleri bilgilerine ise aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.

saglik-personeli-zamli-nobet-ucretleri